Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Rekrutacja / Mówią o nas

Karolina Zbytniewska, absolwentka Europeistyki w Centrum Europejskim UW

Studia w CE dały mi bardzo wiele. I nie chodzi tylko o wiedzę, bo to jej teoretycznie poszukujemy na studiach. Dzięki europeistyce zajęłam się dziennikarstwem – prof. Paweł Kozłowski przekonał mnie, że potrafię pisać, a także pokierował początkami mojej działalności piśmienniczej. Naturalnym kierunkiem stało się dla mnie dziennikarstwo związane z tematami unijnymi. Mimo przeciwności i wielu umów śmieciowych trzymałam się tej ścieżki zawodowej, co ostatecznie zaprowadziło mnie tu, gdzie jestem – do EurActiv.pl – polskiej odsłony europejskiej sieci 15 portali informacyjnych specjalizujących się w sprawach europejskich i ich przełożeniu na grunt lokalny. Zaczynałam jako dziennikarz, ale szybko awansowałam na stanowisko Dyrektor Zarządzającej. A zatem – warto było. Nie wspominając już o przyjaźniach, które nawiązałam w trakcie studiów i które trwają do dziś. I o cudownej Pani Joli z dziekanatu. smiley
 

 

Marzena Skubij, studentka CE UW

Europeistyka w Centrum Europejskim UW ma program na tyle różnorodny,a jednocześnie, wbrew powszechnemu mniemaniu, konkretny, że każdy student może zgłębić aspekt integracyjny, który najbardziej go interesuje. Jednak oprócz tego, że studia w CE UW rozwijają naukowo,co jest oczywiste, dają też możliwość działalności w bardzo aktywnym samorządzie studenckim. W roku akademickim 2010/2011 pełniłam funkcję Przewodniczącej Zarządu tego samorządu. W tym czasie zapoznałam się w praktyce m.in. z planowaniem finansowym i logistycznym eventów oraz ich promocją. Dzięki studiom w CE UW miałam też okazję zdobyć cenne doświadczenie zawodowe - odbyłam praktyki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a podczas mojego pobytu na Vrije Universiteit Brussels w ramach LLP Erasmus - staż w Parlamencie Europejskim. Aktualnie pracuję w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, gdzie moje studia i dotychczasowe doświadczenie (również z samorządu studenckiego) co dnia okazują się bardzo przydatne. Uważam, że umiejętne wykorzystanie możliwości, jakie dają studia w CE UW, przynosi szerokie perspektywy na przyszłość.

 

Martyna Krawczyk, absolwentka CE UW

Unia Europejska i tematy z nią związane od zawsze mnie ciekawiły dlatego nie długo zwlekałam z podjęciem decyzji o rozpoczęciu nauki w CE UW. Jako świeżo upieczona absolwentka studiów licencjackich na kierunku Europeistyka śmiało mogę zarekomendować je wszystkim interesującym się bieżącą sytuacją międzynarodową. Wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych zdobyta przez trzy lata studiów pozwala mi rozumieć i analizować zjawiska rozgrywające się na arenie politycznej Europy, ich przyczyny oraz ewentualne skutki. Jeśli mowa o zdobywaniu wiedzy, CE oferuje swoim studentom niezwykle ciekawe i ważne konferencje czy wykłady, które dostępne są dla wszystkich zainteresowanych danym tematem. Co istotne jako studenci CE mieliśmy możliwość uczestniczenia w wykładzie Przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy’a (co podkreślam) nie było dostępne dla zwykłych ‘śmiertelników’. Czas spędzony w CE upłynął w niezwykle przyjaznej atmosferze, a to nie tylko za sprawą wspaniałych ludzi, których miałam okazję poznać przebywając oraz ucząc się z nimi, ale także wszystkich pracowników, którzy są nad wyraz pomocni.
 

Aleksandra Śmietanko, absolwentka CE UW

Smietanko.jpgRozpoczynając studia w CE byłam już studentką dziennikarstwa. Miał być to dla mnie kierunek uzupełniający moją wiedzę o świecie i o sprawach unijnych. Nie tylko ja wpadłam na taki pomysł, poznałam tu ludzi, którzy studia w CE łączyli z takimi kierunkami jak romanistyka, lingwistyka stosowana, prawo czy ekonomia. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi tego kierunku zajęcia pochodziły nie tylko z takich dziedzin jak prawo, ekonomia, historia czy kultura, ale jeszcze prowadzone były przez ludzi którzy w tych dziedzinach są specjalistami. Każdy jeszcze poszukujący swojej drogi maturzysta ma szansę znaleźć tu coś dla siebie i połączyć wiedzę zdobytą w CE np. z dziennikarstwem, dyplomacją, ekonomią czy pracą w przeróżnych fundacjach i organizacjach pozarządowych. W czasie studiów w CE zaangażowałam się w działalność redakcji pisma studenckiego !CE i poznałam ciekawych ludzi z którymi mam nadzieję zawiązane tu przyjaźnie przetrwają lata.

 

Martyna Krawczyk, studentka CE UW

Unia Europejska i tematy z nią związane od zawsze mnie ciekawiły dlatego nie długo zwlekałam z podjęciem decyzji o rozpoczęciu nauki w CE UW. Jako świeżo upieczona absolwentka studiów licencjackich na kierunku Europeistyka śmiało mogę zarekomendować je wszystkim interesującym się
bieżącą sytuacją międzynarodową. Wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych zdobyta przez trzy lata studiów pozwala mi rozumieć i analizować zjawiska rozgrywające się na arenie politycznej Europy, ich przyczyny oraz ewentualne skutki. Jeśli mowa o zdobywaniu wiedzy, CE oferuje swoim studentom niezwykle ciekawe i ważne konferencje czy wykłady, które dostępne są dla wszystkich zainteresowanych danym tematem. Co istotne jako studenci CE mieliśmy możliwość uczestniczenia w wykładzie Przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy’a (co podkreślam) nie było dostępne dla zwykłych ‘śmiertelników’. Czas spędzony w CE upłynął w niezwykle przyjaznej atmosferze, a to nie tylko za sprawą wspaniałych ludzi, których miałam okazję poznać przebywając oraz ucząc się z nimi, ale także wszystkich pracowników, którzy są nad wyraz pomocni.

 

Małgorzata Szymczyk, absolwentka CE UW

Malgorzata SzymczykOd początku moje nastawienie do podjętych studiów było pozytywne. Był to mój świadomy wybór. Nie pomyliłam się. Już na I roku przekonałam się, że studia w CEpozwalają rozwinąć mi skrzydła. Poznając nowe osoby i działając jako starosta swojego roku, pogłębiałam wiedzę z zakresu prawa europejskiego, ekonomii, historii geografii i kultury Europy. Swoje zainteresowania rozwijałam w Studenckim Kole „Homo-Homini”, zajmującym się prawami człowieka. Na III roku wyjechałam na stypendium do Maastricht. Tam utrwaliłam i poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie tego, co dla mnie szczególnie interesujące: historii i prawa europejskiego. Miałam też szansę odwiedzić sąsiednie kraje, w tym „stolicę” Unii Europejskiej ze wszystkimi jej instytucjami. Obecnie odbywam praktyki w Amnesty International Polska, w Zespole ds. Unii Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych. Centrum Europejskie otworzyło przede mną drzwi intelektualnego rozwoju i jest miejscem narodzin wielu przyjaźni.

 

Dominika Ławnicka, absolwentka CE UW

Obecnie Allocataire de recherche et Monitrice en Droit prive na Uniwersytecie Sciences Sociales Toulouse 1. Trzy lata nauki w Centrum Europejskim UW wspominam jako czas wytężonej pracy i intensywnego rozwoju. Są to studia ciekawe, pozwalające zdobyć solidne wykształcenie. Zajęcia w CE prowadzone są przez wykładowców z pasją. Wyróżniają się one znakomitym poziomem naukowym i przekrojowym podejściem do problematyki. Wielką zaletą studiów jest także ich wymiar praktyczny.
O uznaniu, jakim cieszy się CE, świadczy bez wątpienia fakt, że po uzyskaniu licencjatu w 2003 r. zostałam bezpośrednio przyjęta na IV rok studiów prawa (Master 1 Droit International et Europeen) na Uniwersytecie w Tuluzie, na którym dzisiaj mam przyjemność prowadzić zajęcia z zakresu europejskiego prawa materialnego. Studia w CEotworzyły mi drogę do kariery wykładowcy i konsultatna w dziedzinie prawa konkurencji.

 

Karolina Stasiak, absolwentka CE UW

Karolina StasiakStudia w CE to mój start w Unii Europejskiej. Ich interdyscyplinarny charakter pozwolił mi zdobyć solidną wiedzę, zarazem teoretyczną i praktyczną, w zakresie różnorodnych polityk europejskich. Dzięki kompetentnej kadrze o urozmaiconych specjalnościach poznałam tajniki europejskich instytucji i sposoby podejmowania decyzji. To nowoczesne, urozmaicone i przede wszystkim praktyczne studia. CEmoże także pochwalić się Centrum Dokumentacji Europejskiej i świetnie zaopatrzoną biblioteką wyspecjalizowaną w literaturze o UE, jedną z niewielu takich na polskich uniwersytetach. Studia w Centrum Europejskim dały mi możliwość zdobycia dyplomu Integracji Europejskiej we Francji w ramach programu Erasmus i pozwoliły mi dostać stypendium rządowe do Kolegium Europejskiego w Brugii. Dziś, jako funkcjonariusz Komisji Europejskiej, z przyjemnością wspominam trzy lata spędzone w CE, a zdobytą wiedzę wykorzystuję w dzisiejszej pracy.

 

Karolina Grot, absolwentka CE UW

Karolina GrotW 2008 r. ukończyłam trzyletnie studia licencjackie na kierunku europeistyka. Na II roku studiów zaangażowałam się w działalność na rzecz praw człowieka w Amnesty International, gdzie do czerwca 2010 r. kierowałam pracą Zespołu ds. Unii Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych. Obecnie pracuję w Instytucie Spraw Publicznych, jednym z wiodących think-tanków w Polsce. Jako analityk w Programie Polityki Migracyjnej na co dzień wykorzystuję wiedzę zdobytą w CE, zwłaszcza z zakresu prawa wspólnotowego UE i międzynarodowego prawa publicznego.

 

 

 

Paweł Warski, II rok studiów magisterskich na kierunku europeistyka

Paweł WarskiGdy rozpoczynałem studia w Centrum Europejskim UW, nie byłem jeszcze pewien, czym chcę się zajmować w przyszłości. Swoje ambicje wiązałem z mglistym pojęciem Unii Europejskiej. Okres studiów licencjackich nie tylko pozwolił mi zgłębiać zagadnienia związane z szeroko pojętą integracją europejską, ale stał się też doskonałą okazją do samorealizacji. Swój czas dzieliłem między naukę i pracę, a w ostatnim okresie również między działalność w niezwykle aktywnym samorządzie studentów. Na studiach wszyscy musimy sprostać licznym wyzwaniom. Wychodząc z nich zwycięsko, zdobywamy wiedzę, której wartości nie da się oszacować w żaden wymierny sposób. To właśnie ta wiedza oraz umiejętności, które zdobyłem pozwoliły mi nie tylko skonkretyzować swoje zawodowe plany, ale również poczynić pierwsze kroki na drodze do ich realizacji. Jako prosty chłopak z prowincji zapamiętam CEjako miejsce, dzięki któremu zbliżyłem się, jakkolwiek patetycznie by to nie zabrzmiało, do realizacji własnych marzeń.

 

Ewa Gojniczek, absolwentka studiów podyplomowych w CE UW

Prawnik, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, zespoły prawa konkurencji oraz fuzji i przejęć. Studia podyplomowe w CEugruntowały i poszerzyły moją wiedzę z zakresu prawa wspólnotowego. Okazało się to bardzo przydatne w mojej dalszej karierze, zarówno akademickiej, jak i zawodowej. Między innymi dzięki tym studiom dostałam się i ukończyłam program LL.M. na Uniwersytecie Brukselskim, a później rozpoczęłam pracę prawnika specjalizującego się w dziedzinie prawa konkurencji. Studia na UW dały mi także możliwość spotkania wielu wybitnych specjalistów w zakresie szeroko rozumianego prawa wspólnotowego.

 

Marcin Sobala, III rok studiów licencjackich na kierunku europeistyka

Marcin SobałaZa mną dwa lata nauki w CE, ale już zdążyłem poznać jego klimat. Studenci są tu niezwykle aktywni. Podejmują wiele ciekawych przedsięwzięć. Mogą rozwijać swoje umiejętności i zdobywać cenne doświadczenia, przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Przekonałem się o tym, działając w samorządzie. Koleżeństwo i pomoc, którymi zostałem obdarzony w CEsprawiły, że od razu czułem się tu komfortowo. Moim zdaniem największy plus europeistyki w CE jest kadra naukowa, złożona z wybitnej klasy specjalistów, którzy uczestniczą w działaniach Polski na polu unijnym, przez co przekazują studentom wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną. Jestem zadowolony ze swojego wyboru.

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01