Relacja z seminarium „MŁODZIEŻ NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY – STAŻE, PRAKTYKI, STYPENDIA, PRACA, INSTYTUCJE UE.”

12 maja 2017

W sobotę 6 maja 2017 r. godz. 10.30-13.00 w Starym BUW-ie w sali 214 odbyło się seminarium „MŁODZIEŻ NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY – STAŻE, PRAKTYKI, STYPENDIA, PRACA, INSTYTUCJE UE.
Organizatorami seminarium byli: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Współpartnerami wydarzenia byli; ISM UW, INP UW, CeWSE, PECSA oraz Instytut Europeistyki UW.

Seminarium otworzył i gości powitał dr Kamil Zajączkowski, Zastępca Dyrektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Centrum Europejskiego UW.
Pan Janusz Wojciechowski, Przedstawiciel Polski w Europejskim Trybunale Obrachunkowym przedstawił perspektywę ETO prezentując Sprawozdanie specjalne nr 16/2016: Cele UE w dziedzinie edukacji – programy są spójne, ale występują niedociągnięcia w pomiarze wyników oraz Sprawozdanie specjalne nr 5/2017: Bezrobocie wśród młodzieży – czy polityka UE wpłynęła na zmianę sytuacji?

Wiceprezes NIK, Pan Wojciech Kutyła przedstawił problem z perspektywy NIK prezentując materiał pokontrolny „Młodzież na rynku pracy w Polsce w świetle kontroli NIK”.

Licznie przybyli zaproszeni goście wzięli udział w niezwykle ciekawej dyskusji. Wśród nich znaleźli się

 • dr Paweł Poszytek (Dyrektor Generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)
 • Katarzyna Lorenc (Prezes firmy szkoleniowo-badawczo-doradczej 4 Business & People)
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska (Pełnomocnik Rektora UW ds. Jakości Kształcenia)
 • Agata Wroczyńska (Kierownik, Biuro ds. Jakości Kształcenia UW)
 • Marta Piasecka (Kierownik, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UW)
 • Klementyna Kielak (Kierownik Sekcji, Biuro Współpracy z Zagranicą UW)
 • doc. dr Anna Ogonowska (Z-ca Dyrektora ds. Jakości Kształcenia, CE UW)
 • dr Kamil Zajączkowski (Z-ca Dyrektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, CE UW)
 • dr Danuta Romaniuk (Dyrektor, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW),
 • dr Dorota Heidrich (Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych, ISM UW)
 • dr Jadwiga Nadolska (Z-ca Dyrektora ds. Badań i Współpracy z Zagranicą, IE UW)
 • dr Renata Mieńkowska-Norkiene (Pełnomocnik Dyrekcji INP UW ds. międzynarodowych; koordynator instytutowy Programu Erasmus, INP UW)
 • prof. dr hab. Krzysztof Szewior (członek Rady Naukowej IE UW; Polska Komisja Akredytacyjna)
 • prof. Ewa Latoszek (Kierownik, Jean Monnet Centre of Excellence, SGH)
 • dr Joanna Gocłowska-Bolek (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich; CESLA UW)
 • Ewelina Pawlak (Wicemarszałek Parlamentu Studentów UW; CE UW)
 • dr Anna Murkowska (Pełnomocnik Dyrektora CKNJOiEE UW)
 • Paweł Stawarz (Członek Rady Naukowej IE UW)
 • Dorota Jurkiewicz-Eckert (Koordynator programów mobilnościowych, CE UW)
 • dr hab. Małgorzata Dziembała (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii)
 • dr Aleksandra Szczerba-Zawada (Przewodnicząca WZJK, WAiBN AJP w Gorzowie Wlkp.)
 • dr Marta Pachocka (Kierownik projektu Jean Monnet Module EUMIGRO, Program UE, SGH)
 • dr Anna Masłoń-Oracz (Jean Monnet Centre of Excellence, SGH)
 • Marta Dobrzycka (PECSA; SGH)
 • dr Małgorzata Pacek (Konsul Generalny RP w Hamburgu w l. 1999-2004 oraz w Hadze w l. 2012-2016, CE UW).

Podsumowując seminarium dr Zajączkowski podkreślił potrzebę tego rodzaju spotkań, które pozwalają wymienić doświadczenia, przedstawić problem m młodzieży na europejskich rynkach pracy z różnych perspektyw a także sformułować rekomendacje na przyszłość. Zapowiedział również kolejne seminaria, przygotowywane we współpracy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym.

Fragment relacji live na wydarzeniu:

Qwer