Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Studenci / Absolwenci

BIURO ZAWODOWEJ PROMOCJI STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ...wiecej

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii ...wiecej

 

Interdyscyplinarny charakter studiów w CEsprawia, że nasi absolwenci posiadają wiedzę ogólną z zakresu politologii, socjologii, stosunków międzynarodowych, prawa i ekonomii. Dodatkowym atutem naszych absolwentów jest znajomość systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, procesu podejmowania decyzji w UE, prawa wspólnotowego, mechanizmów jednolitego rynku, polityk wspólnotowych, możliwości i zasad pozyskiwania Funduszy Strukturalnych UE w Polsce.

CEkładzie również nacisk, by studenci w trakcie studiów zyskiwali możliwie wiele umiejętności praktycznych, by zdobytą na wykładach wiedzę potrafili wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Służą temu organizowane warsztaty i wyjazdy naukowe, podczas których studenci doskonalą swoje umiejętności w pisaniu wniosków o przyznanie unijnych dotacji dla określonych przedsięwzięć czy wyszukiwaniu aktów prawa wspólnotowego.

Studenci CE znajdują zatrudnienie między innymi w:

  • instytucjach wspólnotowych (np. Parlament Europejski, Trybunał Obrachunkowy),
  • organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE) i pozarządowych,
  • organach administracji rządowej (np. MSZ, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) i samorządowej,
  • przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej,
  • ośrodkach akademickich,
  • ośrodkach informacyjnych,
  • wydawnictwach oraz
  • w mediach.
 
KARIERY,  sprawdzaj:  BIURO KARIER UW
 
Świat w Południe: Za kulisami instytucji europejskich - Małgorzata Stępniak o pracy lobbysty w Brukseli
 
posłuchaj: http://www.polskieradio.pl/130/4963/Artykul/1624364;             przeczytaj:

Trwa rejestracja na Światowy Zjazd Absolwentów!

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01