Centrum Debaty Publicznej CE UW – nieeeee

Wydarzenia w ramach
Centrum Debaty Publicznej CE UW:

Centrum Debaty Publicznej jest projektem realizowanym w ramach działalności naukowej społeczności Centrum Europejskiego UW i stanowi swoistą platformę wymiany myśli. To projekt zbudowany w oparciu o tradycyjną rolę uczelni wyższych jako animatorów dyskursu publicznego ufundowana na zasadzie swobody wymiany poglądów i reprezentowania szerokiego spektrum opinii. Wybierając istotne społecznie tematy, zniekształcane często przez media i polityczną narrację, staramy się budować przestrzeń rzetelnej i głębokiej refleksji, a poprzez jednoczesne zaangażowanie środowisk studenckich współtworzyć nowoczesną polską humanistykę i kształtować odpowiedzialność obywatelską.

W oparciu o ponad 10 lat doświadczeń przygotowujemy konferencje łączące w sobie akademicką tradycję intelektualną z potrzebą aktywnego uczestnictwa w sporach kształtujących naszą współczesność  Wzrastające zainteresowanie projektem KonferencjaCE, wywodzącego się z dorocznych spotkań naukowych stało się przyczynkiem do rozszerzenia naszej działalności o organizację seminariów naukowych oraz debat na bieżące tematy z ciekawymi umysłami z Polski, Europy i świata. Z biegiem czasu okazało się, że w założeniu akademickie wydarzenia stały się wyczekiwanymi momentami w kalendarzu pracowników administracji publicznej, przedstawicieli świata nauki i biznesu, a także studentów z całej Polski.

Jako organizacja dążymy do tego, wydarzenia przez nas organizowane kojarzyły się zawsze z żywą dyskusją, intelektualną przygodą i twórczo spędzonym czasem.

Zapraszamy!