Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Studenci / Erasmus Archiwum

Wybierz temat:

 1. Kilka słów o LLP-Erasmus
 2. Idzie nowe czyli na razie wstępnie o programie ERASMUS PLUS
 3. Partnerzy Centrum Europejskiego w programie ERASMUS PLUS
 4. Postępowanie kwalifikacyjne do programu ERASMUS PLUS w Centrum Europejskim w roku akademickim 2014-2015
 5. Praktyki LLP Erasmus w CE UW
 6. Ważne linki
 7. Courses in ... Semester 2012 Centre for Europe
 8. Informacje o innych stypendiach zagranicznych

 

Droga Studentko! Drogi Studencie!

Witamy na stronach LLP Erasmus w Centrum Europejskim UW. Zachęcamy do ubiegania się o wyjazd stypendialny w ramach edukacyjnego programu Unii Europejskiej dla szkolnictwa wyższego LLP Erasmus! Znajdziecie tu wszystkie niezbędne informacje o kryteriach ubiegania się stypendium, procedurze kwalifikacyjnej, listę europejskich partnerów Centrum Europejskiego UW i adresy ich stron internetowych, a także przydatne linki do stron związanych z programem Erasmus.

Centrum Europejskie UW podpisało umowy z 35 uczelniami partnerskimi w całej Europie. W roku akademickim 2012/2013 planujemy wysłać ok. 40 studentów na pięcio- lub dziesięciomiesięczne pobyty stypendialne. Nasza oferta partnerska jest zróżnicowana zarówno pod względem geograficznym, jak i merytorycznym. Odzwierciedla interdyscyplinarny charakter studiów w CE UW. Mamy nadzieję, że skorzystacie z możliwości zdobycia stypendium Erasmus i że za rok w swoich powyjazdowych ankietach napiszecie wzorem swoich starszych kolegów: Jedźcie! Warto!

 

Zapraszam,
Dorota Jurkiewicz-Eckert
Koordynator LLP Erasmus w CE UW

tel. 22 553 33 08

Maciej Tauber

 

Wszelkie informacje dla osób ubiegających się o wyjazd stypendialny oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się w "Poradniku" Pobiery

 

Kilka słów o LLP-ERASMUS

W 1998 roku Uniwersytet Warszawski przystąpił do programu Socrates-Erasmus, wspólnotowej inicjatywy wspierającej europejską wymianę studentów i kadry akademickiej oraz międzynarodowe projekty w dziedzinie nauczania akademickiego. 1 stycznia 2007 roku – w ramach nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej na lata 2007-2013 – Socrates-Erasmus został przekształcony w LLP-Erasmus („Lifelong Learning Programme” – „Uczenie się przez całe życie”).

Centrum Europejskieznalazło się w gronie wydziałów i jednostek, które zainaugurowały działalność programu Socrates-Erasmus na UW i nawiązały współpracę w dziedzinie wymiany studentów i kadry dydaktycznej z partnerami europejskimi w roku akademickim 1998/1999, pierwszym roku funkcjonowania programu w Polsce. Centrum Europejskiepodpisało wówczas umowy z trzema partnerami zagranicznymi i wysłało na stypendia czterech studentów studiów licencjackich. Po latach uczestnictwa w programie CEprowadzi wymianę studentów z 35 uniwersytetami z 16 państw europejskich (Austrii, Belgii, Danii, Cypru, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Łotwy, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Włoch i Wielkiej Brytanii) i systematycznie wzbogaca ofertę stypendialną o kolejne szkoły wyższe. W latach 1998-2013 z CEwyjechało do uczelni partnerskich 307 studentów na stypendia semestralne bądź roczne.

 

Idzie nowe czyli na razie wstępnie o programie ERASMUS PLUS

Od roku akademickiego 2014-2015 Centrum Europejskie będzie uczestniczyło w nowym programie, który zastąpi program LLP Eramus. Nowy program czyli ERASMUS PLUS także obejmuje wymianę studentów i nauczycieli akademickich. Centrum Europejskie podpisało już zdecydowaną większość umów, na kilka wciąż jeszcze czekamy (informacja jest uaktualniana na tablicy ogłoszeń i na stronie www bezzwłocznie po otrzymaniu umowy z podpisami obu stron).
UWAGA! Miło mi poinformować, iż zwiększyliśmy pulę miejsc w dwóch bardzo prestiżowych uczelniach: University College LondonMaastricht Universiteit.
 

Partnerzy Centrum Europejskiego w programie ERASMUS PLUS

 1. University College of London, School of Slavonic and East European Studies, studia europejskie
  wielkość i czas wymiany: trzy miejsca/3 miesiące
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.ucl.ac.uk
  język wykładowy: angielski
 2. Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), studia europejskie  
  wielkość i czas wymiany: dwa miejsca/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.sciences-po.fr
  język wykładowy: francuski i angielski
 3. Institute d’Etudes Politiques de Toulouse, studia europejskie/stosunki międzynarodowe wielkość i czas wymiany: dwa miejsca/5 miesięcy (OCZEKIWANA)*
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.sciencespo-toulouse.fr
  język wykładowy: francuski
 4. Université Paul Valéry Montpellier III, studia europejskie
  wielkość i czas wymiany: dwa miejsca/10 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 60
  strona internetowa uczelni: www.univ-montp3.fr
  język wykładowy: francuski
 5. Université de Nice Sophia Antipolis, Wydział Prawa, Nauk Politycznych, Ekonomicznych i Zarządzania
  wielkość i czas wymiany: jedno miejsce/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.portail.unice.fr
  język wykładowy: francuski
 6. Université Toulouse 1 Capitole, studia na Wydziale Prawa/ specjalizacja prawo europejskie
  wielkość i czas wymiany: jedno miejsce/5 miesięcy liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.portail.unice.fr
  język wykładowy: francuski
 7. Universiteit Maastricht, Faculty of Arts and Culture, studia europejskie o profilu kulturowym
  wielkość i czas wymiany: cztery miejsca/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.unimaas.nl
  język wykładowy: angielski
 8. Vrije Universiteit Brussel, Departement of Political Science, studia europejskie (NEGOCJOWANA UMOWA)
  wielkość i czas wymiany: jedno miejsce/5 miesięcy
  liczba punktów w ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.vub.ac.be
 9. Rijksuniversiteit Groningen, Departament of International Relations and International Organisations, stosunki międzynarodowe
  wielkość i czas wymiany: dwa miejsca/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.rug.nl
  język wykładowy: angielski
 10. Malmö University, Faculty of Culture and Society, studia europejskie
  wielkość i czas wymiany: jedno miejsce/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.mah.se
  język wykładowy: angielski
 11. University of Latvia, studia europejskie
  wielkość i czas wymiany: jedno miejsce/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.lu.lv
  język wykładowy: angielski
 12. Otto-Friedrich Universität Bamberg, studia europejskie
  dziedzina wymiany i kod Erasmusa: studia europejskie 14.6
  wielkość i czas wymiany: jedno miejsce/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.uni-bamberg.de
  język wykładowy: niemiecki
 13. Universita degli Studi di Siena, Facolta di Scienze Politische, studia europejskie
  wielkość i czas wymiany: trzy miejsca/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.unisi.it
  język wykładowy: włoski
 14. Universita degli Studi di Firenze, Facolta di Scienze Politiche, studia europejskie
  wielkość i czas wymiany: dwa miejsca/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.unifi.it
  język wykładowy: włoski
 15. Universita degli Studi di Bologna, Facolta di Scienze Politische, studia europejskie
  wielkość i czas wymiany: jedno miejsce/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.unibo.it
  język wykładowy: włoski
 16. Universita degli Studi di Roma „La Sapienza”, Facolta di Scienze Politische, studia europejskie (OCZEKIWANA)
  wielkość i czas wymiany: jedno miejsce/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.uniroma1.it
  język wykładowy: włoski
 17. LUMSA Universita, Roma, Wydział Prawa, studia europejskie
  wielkość i czas wymiany: dwa miejsca/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.lumsa.it
  język wykładowy: włoski
 18. Universidad de Valencia, Facultad de Derecho, studia europejskie (OCZEKIWANA)
  wielkość i czas wymiany: dwa miejsca/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.uv.es
  język wykładowy: hiszpański
 19. Universidad Autonoma de Madrid, Facultad de Derecho, Oficina de Relaciones Internacionales
  wielkość i czas wymiany: dwa miejsca/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.uam.es
  język wykładowy: hiszpański
 20. Universidad de Granada, Faculdad de Ciencias Politicas y Sociologia
  wielkość i czas wymiany: dwa miejsca/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.ugr.es
  język wykładowy: hiszpański
 21. Universidad de Lisboa, Faculdad de Lettres, studia europejskie
  wielkość i czas wymiany: jedno miejsce/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.ul.pt
  język wykładowy: portugalski
 22. Ljubljana University, Faculty of Social Sciences, studia europejskie
  wielkość i czas wymiany: trzy miejsca/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.uni-lj.si
  język wykładowy: angielski
 23. Marmara Universitesi Istanbul, Department of Political Science and International Relations
  wielkość i czas wymiany: jedno miejsce/5 miesięcy
  liczba punktów ECTS: 30
  strona internetowa uczelni: www.marmara.edu.tr
  język wykładowy: angielski
 24. Istanbul Universitesi, Faculty of Political Sciences
  wielkość i czas wymiany: 5 miejsc/5 miesięcy
  ilość punktów ECTS: 30
  strona internetowa: www.istanbul.edu.tr
  język wykładowy: angielski
 25. Ankara University, Institute for Social Sciences (OCZEKIWANA)
  wielkość i czas wymiany: 2 miejsca/5 miesięcy
  ilość punktów ECTS: 30
  strona internetowa: www.ankara.edu.tr
  język wykładowy: angielski
 26. Panteion University of Social ans Political Sciences, Faculty of International Relations and European Union
  wielkość i czas wymiany: 2 miejsca/5 miesięcy
  ilość punktów ECTS: 30
  strona internetowa: http://des.panteion.gr/en/
  język wykładowy: angielski
 27. University of Cyprus, Faculty of Social and Political Sciences
  wielkość i czas wymiany: 2 miejsca/5 miesięcy
  ilość punktów ECTS: 30
  strona internetowa: www.uc.ac.cy
  język wykładowy: angielski
 28. Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Rumunia, Faculty of European Studies
  wielkość i czas wymiany: 2 miejsca/5 miesięcy
  ilość punktów ECTS: 30
  strona internetowa: www.ubbcluj.ro
  język wykładowy: angielski

*Opis: OCZEKIWANA oznacza, że umowa jest zatwierdzona, Centrum czeka na pisemne potwierdzenie podpisania umowy przez obie uczelnie partnerskie na poziomie instytucjonalnym. 

Zanim przystąpisz do kwalifikacji - przeczytaj przewodnik kandydata... 

 

Postępowanie kwalifikacyjne do programu ERASMUS PLUS w Centrum Europejskim w roku akademickim 2014-2015

Postępowanie kwalifikacyjne w Centrum Europejskim odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, którą przeprowadza 4-osobowa Komisja Kwalifikacyjna. Warunkiem dopuszczenia do rozmów kwalifikacyjnych jest złożenie przez kandydata teczki (informacja o wymaganych dokumentach w przewodniku) w nieprzekraczalnym, podanym poniżej terminie. Postępowanie kwalifikacyjne do wyjazdów stypendialnych w ramach programu ERASMUS PLUS edycja 2014-2015 odbędzie się w dwóch turach.

WAŻNE TERMINY!

Termin składania teczek:  22.02.2014 - 26.02.2014 w dziekanacie.

Teczka musi być opisana imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem albumu i nazwą uczelni partnerskiej, a także w przypadku aplikowania w dwa różne miejsca adnotacją, czy jest to uczelnia pierwszego czy drugiego wyboru.

Termin rozmów w I turze4.03.2014, pok.210. Kolejność rozmów w I turze: zostanie ogłoszona po 26.02. 2014.

Termin rozmów w II turze: 7.03.2014, pok. 210. W dniu 4.03. zostanie ogłoszona lista wolnych miejsc, do wykorzystania w II turze przez studentów CE UW. Do 6.03. będzie w dziekanacie można będzie składać teczki do II tury rozmów.

Rozmowy kwalifikacyjne: rozpoczną się o 10.00.

UWAGA! Obowiązkowe spotkanie rejestracyjne dla zakwalifikowanych osób: 7.03.2014 (i 10.03, jeśli zajdzie taka potrzeba), godzina zostanie podana po 4.03.

 

W Bibliotece CE można się zapoznać z ankietami Erasmusowców, nieocenione źródło informacji o uczelni, zajęciach i warunkach studiowania. Obowiązkowa lektura dla wszystkich kandydatów!

 

Praktyki LLP Erasmus w CE UW
W ramach programu LLP Erasmus studenci Centrum Europejskiego UW mogą ubiegać się o praktyki zagraniczne LLP Erasmus. O praktyki mogą starać się studenci I, II i III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) w CE UW z wyłączeniem studentów I roku studiów licencjackich. Program praktyk zagranicznych LLP Erasmus musi być zgodny z programem i charakterem studiów w Centrum Europejskim UW. Studenci indywidualnie wyszukują instytucje, które przyjmą ich na praktyki. Z instytucji zagranicznych, w których studenci mogą realizować praktyki LLP Erasmus wyłączone są instytucje UE, instytucje zarządzające programami UE i polskie placówki dyplomatyczne. Praktyka może trwać od min. 3 miesięcy do max. jednego roku akademickiego, przy czym finansowanie LLP Erasmus jest przyznawane max. na 5 miesięcy.

O praktykę zagraniczną w ramach LLP Erasmus mogą ubiegać się studenci, którzy byli już stypendystami wymiany w ramach LLP Erasmus. Praktykę zagraniczną LLP Erasmus, podobnie jak studia częściowe LLP Erasmus można odbyć jeden raz w czasie studiów akademickich.

Wstępne postępowanie kwalifikacyjne i zgłaszanie listy kandydatów prowadzi Komisja Kwalifikacyjna LLP Erasmus w CE UW. Szczegółowe zasady kwalifikacji na praktyki LLP Erasmus w CE UW i terminarz kwalifikacji w roku akademickim 2010-2011 zostaną ogłoszone na stronie LLP Erasmus CE UW w czerwcu 2010.

Organem zarządzającym praktykami zagranicznymi LLP Erasmus na Uniwersytecie Warszawskim jest Biuro Współpracy z Zagranicą UW. Więcej szczegółowych informacji dotyczących praktyk zagranicznych LLP Erasmus na stronie www.bwz.uw.edu.pl

 

Ważne linki:

ostatnia aktualizacja: styczeń 2014

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01