Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Studenci / KN Europa Nova

Koło Naukowe Europa Nova

Koło powstało w lipcu 2011 roku. To inicjatywa zrzeszająca ambitnych i pomysłowych studentów, zainteresowanych tematyką stosunków międzynarodowych i współczesnych problemów integracji europejskiej.

Najważniejszym projektem realizowanym przez członków koła naukowego jest wydawanie dwumiesięcznika „!CEntrum Europa Świat”. Czasopismo stanowi platformę wymiany myśli na tematy związane z ekonomią, prawem, stosunkami międzynarodowymi oraz naukami pokrewnymi. Z racji zespołowego, warsztatowego sposobu pracy, poprzez działalność w redakcji ntrum”, studenci mają okazję do realnego wpływania na kształt czasopisma, doskonalenia umiejętności dziennikarskich oraz prezentowania swoich poglądów.

Więcej informacji: www.kolo-europanova.uw.edu.pl/czasopismo-centrum

 

Wspólnie z Samorządem CE UW oraz Stowarzyszeniem Centrum Europa !CE, Koło Naukowe Europa Nova od 3 lat realizuje również program debat i konferencji w ramach projektu KonferencjaCE. Organizowane wydarzenia gromadzą przedstawicieli świata nauki, biznesu, polityki oraz dyplomacji i są okazją do animacji debaty pomiędzy przedstawicielami ośrodków akademickich z całej Polski. Dzięki doskonałemu przygotowaniu merytorycznemu i otwarciu na różnorodność opinii, wydarzenia organizowane w ramach projektu KonferencjaCE dają możliwość realnej wymiany poglądów i stanowią twórczą, intelektualną przygodę.

Więcej informacji: www.konferencjace.org

 

Integralną częścią Koła Naukowego Europa Nova jest także FOTOkoło, które skupia osoby zainteresowane zarówno fotografią tradycyjną jak i analogową, organizuje spotkania z profesjonalnymi fotografami i hobbystami, a dzięki własnej ciemni fotograficznej umożliwia rozwój praktycznych umiejętności obróbki i wywoływania zdjęć. Obecnie FOTOkoło realizuje projekt  „Śladami Unii Europejskiej w Warszawie”.

Więcej informacji: www.kolo-europanova.uw.edu.pl/fotokolo

 

Opiekun naukowy koła: Dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski

 

Strona internetowa: www.kolo-europanova.uw.edu.pl

Kontakt:

 

Do pobrania:

 
©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01