Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Studenci / Samorząd

Od wielu lat Samorząd Studentów !CE to rozpoznawalny wśród studentów, absolwentów i kadry dydaktycznej organizator wydarzeń związanych z kulturą i studenckim ruchem naukowym. Stanowi on platformę porozumienia i kontaktu pomiędzy studentami a władzami naszej jednostki. Staramy się jak najlepiej reprezentować interesy wszystkich studentów CE. Dbamy, by ich uwagi i postulaty dotyczące zajęć, terminów zaliczeń czy wysokości czesnego docierały do kierownictwa CE. Zespół Samorządu, oprócz tradycyjnych zadań, realizuje projekty takie jak wyjazdy szkoleniowe i integracyjne, imprezy tematyczne, seminaria, akcje charytatywne a także szkolenia między innymi z zakresu obsługi USOS.  Do składu Samorządu od lat dołączają osoby pomysłowe i zaangażowane w rozwój społeczności Centrum Europejskiego UW. ZSS CE UW jest powoływany na roczną kadencję, w wolnych wyborach, w których uczestniczyć mogą wszyscy studenci Centrum Europejskiego.

 Ambicją członków Samorządu jest tworzenie przestrzeni współpracy, zabawy i samorozwoju.
 Zgrany zespół, dobre pomysły i umiejętność współpracy – oto tajemnice sukcesu Samorządu !CE. 

więcej...
 

Zarząd Samorządu Studentów CE UW 2016/2017:

  1. Julia Skrzypczak Przewodnicząca ZSS CE UW
  2. Marcin Tkaczyk
  3. Aleksandra Grzegorkiewicz
  4. Joanna Pawlińska 
  5. Monika Nowak 

 

Przedstawiciele do Parlamentu Studentów UW 2016/2017:

  • Ewelina Pawlak

 

Rada Centrum:

  • Weronika Kluza (również jest przedstawicielem w  WZZJK)
  • Maryla Szopa
  • Daria Kostka
  • Julia Skrzypczak

 

 

 
 

 

Samorząd studentów UW

Studencki ruch naukowy na UW

 

Biuro Spraw Studenckich

 

 

EUROPA NOVA - Koło naukowe studentów CE UW, to -

Studencki dwumiesięcznik !CEntrum Europa Świat, FOTOkoło dysponujące profesjonalną ciemnią fotograficzną czy wydarzenia z serii KonferencjaCE,

ZAPRASZMY do współpracy!

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01