Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Studenci / Samorząd / Centrum Debaty Publicznej CE UW

"NOWA EUROPA Jaka będzie Unia przyszłości ?"

Jubileuszowa X Konferencja CE. Przygotowana przez samorząd studentów CE.

22 kwietnia. Biblioteka Uniwersytecka ul Dobra 56/66, sala konferencyjna 316

 

 

ZAPRASZAMY!

 


IX Ogólnopolska Konferencja Społeczności CE UW „Europa pod napięciem. Interesy i ekonomia, wojna i terroryzm, migracje i religie".

  • relacja z konferencji          
  • nagranie z konferencji pod linkiem...

 

W tym roku tematem naszego spotkania było bezpieczeństwo Starego Kontynentu. Konferencja składała się z trzech paneli:

  1. Grecja, Ukraina, Wielka Brytania, Francja - Co dalej z Unią Europejską?
  2. Państwo Islamskie, Donbas, Paryż - Wojna i terroryzm a bezpieczeństwo w Europie?
  3. Migracje, socjal, laicyzacja - Koniec Europy jaką znamy?

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie, zamieszki we Francji, czy też wybory w Grecji pokazują, że w pozornie silnej i bezpiecznej Europie łatwo o niepokój. Podczas konferencji chcemy zastanowić się, czy w obliczu minionych wydarzeń Europa ma nadal szansę być stabilnym punktem na mapie świata? Ile warte są sojusze, otwartość i głosy płynące z Brukseli? Czy przemiany społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe skłonią europejskich liderów do zmian? Jakie wyzwania stoją przed Europą w perspektywie kolejnych lat?

program   
 

 


 

KonferencjaCE2014: Polskie Rocznice:
4 kwietnia 2014 roku – Gmach BUW, ul. Dobra 56/66, Warszawa

 

W tym roku tematem KonferencjiCE będzie refleksja nad przełomowymi momentami najnowszej historii Polski. Mija 10 lat od maja 2004 roku, kiedy to Unia Europejska zdecydowała się na największe w swojej historii rozszerzenie o 10 nowych państw członkowskich. Mija 15 lat od 1999 roku, kiedy to Polska stała się pełnoprawnym członkiem NATO, co jeszcze kilkanaście lat wcześniej, w rzeczywistości świata podzielonego pomiędzy dwa światowe mocarstwa, wydawało się absolutnie nierealne… Kolejna rocznica upływa zaś od upadku systemu dwublokowego w 1989 roku. Za nami 25 lat wolności. Okresu ogromnych wyzwań, nadziei, obaw oraz dynamicznych przemian społeczno-politycznych i gospodarczych.

Razem z zaproszonymi gośćmi chcemy zastanowić się jak zmienił się nasz kraj od momentu wejścia do Unii Europejskiej oraz jak zmieniła się sama Wspólnota. Do jakiej Unii wchodziliśmy, a w jakiej Unii jesteśmy? Jak kształtowały się priorytety polskiej polityki, czy spełniły się związane z akcesją lęki i nadzieje? Czy Polska znalazła już swoje miejsce w Europie? To niektóre z wielu pytań, które będziemy chcieli zadać naszym gościom.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferecji


Debata: "THE EURO OR NOT"
Euro: tak czy nie?
Perspektywy dla przyjęcia europejskiej waluty w Europie Środkowej i Wschodniej

Ryszard Kokoszyński (Wydział Nauk Ekonomicznych UW) w rozmowie z Jamesem Roaf’em, Stałym Przedstawicielem i szefem Biura Regionalnego MFW na Europę Środkową i Wschodnią podejmą rozważania nad perspektywami przyjęcia waluty euro przez kolejne państwa Europy Środkowej i Wschodniej.

Środa, 5 marca 2014 r. – godz. 18.30 – Wydział Nauk Ekonomicznych UW, aula C – ul. Długa 44/50

więcej...

W ramach Centrum Debaty Publicznej, na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata "The Euro or not? The European currency in CEE perspective".

Ryszard Kokoszczyński (WNE UW) w rozmowie z Jamesem Roaf’em, Stałym Przedstawicielem i szefem Biura Regionalnego MFW na Europę Środkową i Wschodnią zastanawiał się nad perspektywami przyjęcia waluty euro przez kolejne państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Jak podkreślał James Roaf, rozważając to zagadnienie należy pytać nie tylko o to, czy dany kraj jest gotowy na zmianę waluty, ale także o to, czy sama strefa euro gotowa jest na rozszerzenie. W swojej wypowiedzi przedstawiciel MFW pokrótce przedstawił najważniejsze reformy, które przeszła strefa euro oraz zarysował wyzwania, z którymi musi się jeszcze zmierzyć.

W kontekście Polski, James Roaf przyznał, że choć ekonomiczna sytuacja naszego kraju jest relatywnie dobra w porównaniu z państwami regionu, to wśród polskiej klasy politycznej przeważa obecnie przekonanie, że należy opóźniać przystąpienie do strefy euro, biorąc równocześnie udział w rozmowach nad jej reformą. Podczas sesji pytań i odpowiedzi poruszono m.in. kwestię kosztów wprowadzenia euro, działania systemu ERM II oraz zastanawiano się nad przypadkiem państw, które przyjęły euro jednostronnie.

                                      

 

 


Debata: "USA – Chiny – Unia. W poszukiwaniu nowej formuły globalnej współpracy."

10 grudnia 2013.

Debata zainaugurowała projekt 'Centrum Debaty Publicznej'. W spotkaniu  poświęconemu tematowi Stany Zjednoczone – Chiny – Unia Europejska: w poszukiwaniu nowej formuły globalnej współpracy, udział wzięli: Maya Rostowska (PISM), Ivy Yang Yu (PAIiIZ), David Jones (Ośrodek Studiów Amerykańskich UW), Ksawery Burski (b. Ambasador RP w Chinach) oraz Bogdan Góralczyk (Centrum Europejskie UW).

sprawozdanie

 


 

WARSZAWA,    19-20 kwietnia 2013

Konferencja:
RESTART. Jaka Europa się kończy, a jaka zaczyna?
O odnowie Europy na Uniwersytecie Warszawskim

czytaj:                                 galeria

 


Seminarium: "Lemingi, Oburzeni, Stracone pokolenie? Pytamy o perspektywy młodych Polaków".
Lisicki-Palikot-Żakowski-Wielecki. 2012-12-18.

sprawozdanie

 

 

 


Wielki Kryzys 2.0 Czy stoimy na krawędzi? - międzyuczelniana konferencja samorządu studentów CE, 2012

agenda

foto-dokumentacja

 

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01