Stypendia i akademiki

Skład komisji stypendialnej w roku akademickim 2016/2017

sekretarz – opiekun komisji:

 • dr hab. Marcin Olszak

studenci:

 • Maciej Billewicz – przewodniczący
 • Joanna Kotowska – członek
 • Aleksandra Frank – członek
 • Karina Trzaskowska – wiceprzewodniczaca

pracownik administracyjny:

 • Jolanta Pięciurek

Kontakt

stypendia.ce@nulluw.edu.pl.

Dyżury Komisji Stypendialnej CE UW

Semestr letni 2016/2017:

 • poniedziałek: 10.00 – 12.00
 • czwartek: 11.30 – 13.30

Sala: 202

Podstawowe informacje dot. otrzymania stypendiów i miejsc w DS

Najważniejsze dokumenty regulujące zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego:

Studenci UW mogą się również ubiegać o stypendium ministra za wyniki w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. Przy czym (zgodnie z pkt. 3 ust. 4 Regulaminu): „W przypadku pobierania przez studenta stypendium za wyniki w nauce oraz otrzymania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, student zobowiązany jest wybrać, które stypendium chce otrzymywać. Wybór stypendium ministra oznacza obowiązek zwrócenia do kasy jednostki organizacyjnej właściwej dla studenta pobranego stypendium za wyniki w nauce”.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania świadczeń oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego:

Akademiki:

Co zrobić, aby dostać miejsce w akademiku?

Wszyscy studenci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w Domu Studenta zobowiązani są wygenerować wniosek z USOSweb Kampusu Centralnego i po zatwierdzeniu wydrukowaną i podpisaną wersję złożyć w Komisji Stypendialnej jednostki.

Wszystkie potrzebne informacje- opis akademików, zasady przyznawania miejsc i instrukcje jak wypełniać wnioski znajdziecie na stronie BSS-ubieganie się o miejsce w Domu Studenta

Garść praktycznych uwag:

 • Wnioski złożone na starych formularzach są NIEWAŻNE i nie będą mogły zostać rozpatrzone.
 • Wniosek złożony wyłącznie w USOSweb jest niewystarczający – po zatwierdzeniu należy go wydrukować, podpisać i złożyć wraz z załącznikami do Sekretariatu/Komisji Stypendialnej jednostki.
 • Warunkiem złożenia Wniosku o miejsce w domu studenta jest wypełnienie nowego Oświadczenia o dochodach. Dopiero po złożeniu Oświadczenia możliwe będzie wygenerowanie wniosku.
 • Jeśli adres zamieszkania, który wyświetla się podczas składania wniosku jest nieprawidłowy należy go zmienić w Dziekanacie/Sekretariacie jednostki. Po dokonaniu zmiany złożenie wniosku z prawidłowymi danymi będzie możliwe dopiero kolejnego dnia.
 • Odległość między miejscem zamieszkania a uczelnią należy obliczyć, jako adres docelowy podając: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.
 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie odległości, czyli wydruk z ogólnodostępnego, internetowego serwisu map.
 • Wniosek zanosi się do Komisji Stypendialnej jednostki.

Akademiki UW

Uniwersytet Warszawski posiada 6 akademików, które różnią się przede wszystkim ceną i lokalizacją.

 1. Dom Studenta nr 1 „Muchomorek”
 2. Dom Studenta nr 2 „Żwirek”
 3. Dom Studenta nr 3 „Kic”
 4. Dom Studenta nr 4 „Zamenhof”
 5. Dom Studenta nr 5 „Smyczkowa”
 6. Dom Studenta nr 6 „Radomska”