Stypendia i akademiki

Skład Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2017/2018

sekretarz – opiekun komisji:

 • dr hab. Marcin Olszak

studenci:

Mateusz Dudek – przewodniczący

Natalia Lasota – wiceprzewodnicząca

Izabela Czarnecka – członek

Wioleta Pijanowska – członek

Dawid Drapała – członek

Jakub Otowski – członek

pracownik administracyjny:

 • Jolanta Pięciurek

Kontakt

stypendia.ce@nulluw.edu.pl

Dyżury Komisji Stypendialnej CE UW
semestr zimowy semestr letni
Dyżur I środa godz. 12:30-14:30 środa godz. 12:30-14:30
Dyżur II poniedziałek godz. 12:00-14:00 wtorek godz. 15:30-17:30

Komisja nie przyjmuje dokumentów bez wniosków Uwaga! Dyżur Komisji Stypendialnej CE w okresie sesji egzaminacyjnej oraz przerwie międzysemestralnej jest odwołany (od 29.01-16.02.2018). Pierwszy dyżur w semestrze letnim: wtorek, godz. 15.00-17.00, pok. 202 W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: stypendia.ce@nulluw.edu.pl Sala: 202

Składanie wniosków o akademiki na rok akademicki 2017/2018

pok. 202A, II piętro, od poniedziałku do środy godz. 12.00-15.00

Podstawowe informacje dot. otrzymania stypendiów i miejsc w Domach Studenta

Najważniejsze dokumenty regulujące zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego:

Studenci UW mogą się również ubiegać o stypendium ministra za wyniki w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. Przy czym (zgodnie z pkt. 3 ust. 4 Regulaminu): „W przypadku pobierania przez studenta stypendium za wyniki w nauce oraz otrzymania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, student zobowiązany jest wybrać, które stypendium chce otrzymywać. Wybór stypendium ministra oznacza obowiązek zwrócenia do kasy jednostki organizacyjnej właściwej dla studenta pobranego stypendium za wyniki w nauce”.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania świadczeń oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego:

Akademiki:

Wnioski o miejsce w Domu Studenta , należy składać w Centrum Europejskim UW, pok. 202A
II piętro, w godz. 12.00-15.00 od poniedziałku do środy

Co zrobić, aby dostać miejsce w akademiku?

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek studenta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony u komisji stypendialnej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta, wskazaną we wniosku odległość od miejsca zamieszkania oraz spełnianie dodatkowych kryteriów.
Studenci obcokrajowcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach w USOSweb.
Wszyscy studenci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w domu studenta, również studenci przyjęci na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2017/2018, będą zobowiązani do wypełnienia w USOSweb wniosku o miejsce w domu studenta, wydrukowania go, podpisania i złożenia w komisji stypendialnej jednostki.
Komisje stypendialne w jednostkach przyjmują wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta wraz z dokumentacją, weryfikują je i zatwierdzają. Miejsca w domach studenta przyznaje Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich.

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem składania i rozpatrywania wniosków znajdziesz w Komunikatcie w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2017/2018.

Wszystkie potrzebne informacje- opis akademików, zasady przyznawania miejsc i instrukcje jak wypełniać wnioski znajdziecie na stronie BSS-ubieganie się o miejsce w Domu Studenta

Garść praktycznych uwag:

 • Wnioski złożone na starych formularzach są NIEWAŻNE i nie będą mogły zostać rozpatrzone.
 • Wniosek złożony wyłącznie w USOSweb jest niewystarczający – po zatwierdzeniu należy go wydrukować, podpisać i złożyć wraz z załącznikami do Sekretariatu/Komisji Stypendialnej jednostki.
 • Warunkiem złożenia Wniosku o miejsce w domu studenta jest wypełnienie nowego Oświadczenia o dochodach. Dopiero po złożeniu Oświadczenia możliwe będzie wygenerowanie wniosku.
 • Jeśli adres zamieszkania, który wyświetla się podczas składania wniosku jest nieprawidłowy należy go zmienić w Dziekanacie/Sekretariacie jednostki. Po dokonaniu zmiany złożenie wniosku z prawidłowymi danymi będzie możliwe dopiero kolejnego dnia.
 • Odległość między miejscem zamieszkania a uczelnią należy obliczyć, jako adres docelowy podając: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.
 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie odległości, czyli wydruk z ogólnodostępnego, internetowego serwisu map.
 • Wniosek zanosi się do Komisji Stypendialnej jednostki.

Akademiki UW

Uniwersytet Warszawski posiada 6 akademików, które różnią się przede wszystkim ceną i lokalizacją.

 1. Dom Studenta nr 1 „Muchomorek”
 2. Dom Studenta nr 2 „Żwirek”
 3. Dom Studenta nr 3 „Kic”
 4. Dom Studenta nr 4 „Zamenhof”
 5. Dom Studenta nr 5 „Smyczkowa”
 6. Dom Studenta nr 6 „Radomska”