Prace dyplomowe

Decyzją Dyrektora ustalone zostały następujące terminy obron w roku 2017/2018:

  • prace złożone do 28 maja 2018 r. – obrony w terminie 25 czerwca – 6 lipca 2018 r.
  • prace złożone do 7 września 2018 r. – obrony w terminie 17-28 września 2018 r.
  • składanie zatwierdzonych tematów prac lic/mgr: do 24 lutego 2018 roku.

UWAGA: od roku akademickiego 2011/12 prace dyplomowe przed dopuszczeniem do obrony są obligatoryjnie kierowane do sprawdzenia programem „plagiat”.

Podane terminy składania prac uwzględniają czas wymagany na sprawdzenie prac programem „plagiat”.

Studenci kończący studia I lub II stopnia (licencjackie lub magisterskie) w roku akademickim 2017/2018 zobowiązani są (obowiązkowo) do złożenia w sekretariacie studiów formularza zgłoszenia tematu pracy dyplomowej zatwierdzonego przez promotora w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 roku.

Warunki zaliczenia seminarium dyplomowego oraz zasady uzyskania dyplomu są określone w regulaminie studiów UW oraz zasadach studiowania w CE.

Poniżej prezentujemy:

Polecamy: