Prace dyplomowe

Decyzją Dyrektora ustalone zostały następujące terminy obron w roku 2016/2017:

  • prace złożone do 31 maja 2017 r. – obrony w terminie 26 czerwca – 7 lipca 2017 r.
  • prace złożone do 8 września 2017 r. – obrony w terminie 18-30 września 2017 r.
  • składanie zatwierdzonych tematów prac lic/mgr: do 24 lutego 2017 roku.

UWAGA: od roku akademickiego 2011/12 prace dyplomowe przed dopuszczeniem do obrony są obligatoryjnie kierowane do sprawdzenia programem „plagiat”.

Podane terminy składania prac uwzględniają czas wymagany na sprawdzenie prac programem „plagiat”.

Studenci kończący studia I lub II stopnia (licencjackie lub magisterskie) w roku akademickim 2016/2017 zobowiązani są (obowiązkowo) do złożenia w sekretariacie studiów formularza zgłoszenia tematu pracy dyplomowej zatwierdzonego przez promotora w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2017 roku.

Warunki zaliczenia seminarium dyplomowego oraz zasady uzyskania dyplomu są określone w regulaminie studiów UW oraz zasadach studiowania w CE.

Poniżej prezentujemy:

Polecamy: