Sekretariat Studiów

Obsługa Sekretariatu Studiów

Jolanta Pięciurek
jpieciurek@nulluw.edu.pl   
tel. 22 55 33 303
pokój 202A

 

 

Godziny pracy sekretariatu studiów

poniedziałek 12.00 – 17.00
wtorek 12.00 – 17.00
środa 12.00 – 17.00
czwartek nieczynny dla studentów
piątek nieczynny dla studentów

Komunikaty Sekretariatu Studiów

Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim – podstawowe zasady studiowania

Zasady studiowania w Centrum Europejskim UW – szczegółowe zasady studiowania

Postanowienie Rektora w sprawie kalendarza roku akademickiego 2017/2018 – rozpoczęcie i koniec semestru, okresy przerw, terminy sesji i egzaminów

Zarządzenie Dyrektora Centrum Europejskiego w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 – dni wolne, godziny dziekańskie, terminy składania prac dyplomowych, terminy egzaminów dyplomowych

Zgłoszenie zatwierdzonego przez promotora tematu pracy licencjackiej lub magisterskiej: do 28 lutego 2018 roku.

Terminy dyżurów wykładowców Centrum Europejskiego w semestrze letnim roku 2017/2018

 

Plany zajęć i sesji

Studia I stopnia (licencjackie)

Plan zajęć – semestr zimowy / semestr letni
Plan sesji zimowej / sesja poprawkowa zimowej

Studia II stopnia (magisterskie)

Plan zajęć – semestr zimowy / semestr letni
Plan sesji zimowej / sesja poprawkowa zimowa

 

Bieżące ogłoszenia sekretariatu:

Wypełnij ankietę do 3 czerwca 2018 r.
Informujemy, że do dnia 3 czerwca 2018 r. w USOSwebie będzie otwarta do wypełniania dla wszystkich studentów europeistyki - studiów europejskich i studentów Erasmusa  ankieta, w której będą oceniani wykładowcy i ich zajęcia z semestru letniego roku akademickiego 2018/2019. Zachęcamy wszystkich studentów do udziału w niej. Wyniki poprzednich ankiet są dostępne dla wszystkich studentów w USOSwebie. Wyniki ankiety są wykorzystywane do korygowania programu kształcenia i planu studiów oraz są elementem oceny pracy nauczycieli akademickich.
Sekretariat studiów – nowa strona na serwerze Centrum Europejskiego
Uprzejmie informujemy, że na serwerze Centrum Europejskiego została utworzona osobna strona z informacjami dla studentów o organizacji roku akademickiego, przebiegu studiów i bieżącymi komunikatami sekretariatu studiów. Zachęcamy do jej odwiedzania.