Studia licencjackie

Kierownik studiów
Opiekun I roku studiów licencjackich

Anna Ostrowska 1

dr Anna M. Ostrowska
a.m.ostrowska@nulluw.edu.pl

dyżur: czwartek, 14.00-15.30
pokój: 208

Program kształcenia
Kierunkowe efekty kształcenia
Plan zajęć
Plan seminariów w USOSWEB
Plan sesji

Godziny pracy sekretariatu studiów w okresie wakacyjnym:
Poniedziałek 12:00 – 16:00
Wtorek 12:00 – 16:00
Środa 12:00 – 16:00
Czwartek nieczynny dla studentów
Piątek nieczynny dla studentów

Kontakt:

Violetta Wojciechowska-Danilczuk (v.danilczuk@nulluw.edu.pl)
tel.: 22 55 33 303

Violetta Danilczuk

Studia licencjackie na kierunku europeistyka – studia europejskie trwają trzy lata i kończą się pracą dyplomową przedstawioną na wybranym seminarium.

Skierowane są do absolwentów szkół średnich. Program studiów licencjackich obejmuje przedmioty m.in. integracji gospodarczej w Europie, wykładni prawa wspólnotowego, systemów politycznych krajów europejskich, polityk wspólnotowych, polityki zagranicznej Unii Europejskiej i pozyskiwania i ewaluacja funduszy strukturalnych.

Wykładom i seminariom tematycznym towarzyszą zajęcia warsztatowe i konwersatoria, podczas których studenci nabywają odpowiednich umiejętności praktycznych, niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Zachęcamy również do poszerzania wiedzy i doświadczenia dzięki wyjazdom na stypendia zagraniczne.

Absolwenci Centrum Europejskiego UW są cenieni i poszukiwani na rynku pracy, krajowym i zagranicznym. Zatrudnienie znajdują w: instytucjach wspólnotowych, organizacjach międzynarodowych (ONZ, OBWE) i pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej, ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych, centrach informacyjnych, wydawnictwach oraz w mediach.

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2016/2017
(30 h w semestrze zimowym i 30 h w letnim)

  1. Stosunki międzynarodowe w basenie Morza Śródziemnego (4003-SEM- LIC-ARA), doc dr Artur Adamczyk, czwartek, godz. 12.15-13.45, sala 02 CE UW
  2. Prawo i rządzenie w Unii Europejskiej (4003-SEM- LIC-PD), dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska (semestr zimowy), dr hab. Marcin Olszak (semestr letni), środa, godz. 19.15-20.45, sala 02 CE UW
  3. System międzynarodowy jako zjawisko dynamiczne (4003-SEM- LIC-ADZ), dr hab. Agata Dziewulska, poniedziałek, I połowa semestru-godz. 19.15-20.45, sala 206, II połowa semestru-godz. 17.30-19.00, sala 04
  4. Społeczeństwo cyfrowe w Unii Europejskiej (4003-SEM- LIC-MG), prof. dr hab. Marta Grabowska, piątek, godz. 19.15-20.45, sala 203a
  5. Współczesne procesy integracji europejskiej w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (4003-SEM- LIC-DM), prof. dr hab. Dariusz Milczarek, środa, godz. 15.45-17.15, sala 207
  6. Informacja europejska (4003-SEM- LIC-AOG), doc. dr Anna Ogonowska, czwartek, godz. 17.30-19.00, sala 203a
  7. Europejskie prawo gospodarcze, wspólnotowe prawo konkurencji, europejskie prawo prywatne (4003-SEM- LIC-JPL), doc. dr Jana Planavova-Latanowicz , wtorek, godz. 14.00-15.30, sala 204
  8. Demokracja w Europie (4003-SEM- LIC-MRS1), dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski, środa, godz. 19.15-20.45, sala 214
  9. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej – dyplomacja, handel, polityka rozwojowa (4003-SEM-LIC- KZ), dr Kamil Zajączkowski, środa, godz. 17.30-19.00, sala 214