Studia licencjackie

Kierownik studiów
Opiekun I roku studiów licencjackich

Anna Ostrowska 1

dr Anna M. Ostrowska
a.m.ostrowska@nulluw.edu.pl

dyżur: czwartek, 14.00-15.30
pokój: 208

Program kształcenia
Kierunkowe efekty kształcenia
Plan zajęć
Plan sesji

Godziny pracy sekretariatu studiów:

Poniedziałek12.00 - 17.00
Wtorek12.00 - 17.00
Środa12.00 - 17.00
Czwarteknieczynny dla studentów
Piąteknieczynny dla studentów

Kontakt:

Violetta Wojciechowska-Danilczuk (v.danilczuk@nulluw.edu.pl)
tel.: 22 55 33 303

Violetta Danilczuk

Studia licencjackie na kierunku europeistyka – studia europejskie trwają trzy lata i kończą się pracą dyplomową przedstawioną na wybranym seminarium.

Skierowane są do absolwentów szkół średnich. Program studiów licencjackich obejmuje przedmioty m.in. integracji gospodarczej w Europie, wykładni prawa wspólnotowego, systemów politycznych krajów europejskich, polityk wspólnotowych, polityki zagranicznej Unii Europejskiej i pozyskiwania i ewaluacja funduszy strukturalnych.

Wykładom i seminariom tematycznym towarzyszą zajęcia warsztatowe i konwersatoria, podczas których studenci nabywają odpowiednich umiejętności praktycznych, niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Zachęcamy również do poszerzania wiedzy i doświadczenia dzięki wyjazdom na stypendia zagraniczne.

Absolwenci Centrum Europejskiego UW są cenieni i poszukiwani na rynku pracy, krajowym i zagranicznym. Zatrudnienie znajdują w: instytucjach wspólnotowych, organizacjach międzynarodowych (ONZ, OBWE) i pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej, ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych, centrach informacyjnych, wydawnictwach oraz w mediach.