Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Prace dyplomowe

Informacje dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia:

Decyzją Dyrektora ustalone zostały następujące terminy obron w roku 2016/2017:

 • prace złożone do 31 maja 2017 r. - obrony w terminie 26 czerwca - 7 lipca 2017 r.
 • prace złożone do 8 września 2017 r. - obrony w terminie 18-30 września 2017 r.

 

 • składanie zatwierdzonych tematów prac lic/mgr: do 24 lutego 2017 roku.


UWAGA: od roku akademickiego 2011/12 prace dyplomowe przed dopuszczeniem do obrony są obligatoryjnie kierowane do sprawdzenia programem "plagiat".
Podane terminy składania prac uwzględniają czas wymagany na sprawdzenie prac programem "plagiat".

 

Studenci kończący studia I lub II stopnia (licencjackie lub magisterskie) w roku akademickim 2016/2017 zobowiązani są (obowiązkowo) do złożenia w sekretariacie studiów formularza zgłoszenia tematu pracy dyplomowej zatwierdzonego przez promotora w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2017 roku.

Formularz zgłoszenia tematu pracy             Pobierz

Wzór tz karty obiegowej wymaganej do rozliczenia studiów     

 

Warunki zaliczenia seminarium dyplomowego oraz zasady uzyskania dyplomu są określone w regulaminie studiów UW oraz zasadach studiowania w CE.

 

Poniżej prezentujemy:

 • wniosek o wydanie dyplomu w j. angielskim:       
   
 • Zasady składania prac magisterskich  Pobiery
 • Wzór stron tytułowych - studia magisterskie,  europeistyka - studia europejskie   ;    
    (wersja edytowalna)

 

 • Zasady składania prac licencjackich   Pobiery
 • Wzór stron tytułowych - studia licencjackie europeistyka (wzór dla studentów kończących studia wg. programu obowiązującego do roku 2013/14)    
 • Wzór stron tytułowych - studia licencjackie,  europeistyka - studia europejskie   Pobiery ;    
    (wersja edytowalna)

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16 Rektora z dnia 18 maja 2006 roku, określający zawartość i format trzech pierwszych stron pracy dyplomowej  Pobiery

 

Wzór formatowania stron pracy dyplomowej, zgodny ze standardem CE UW

 

Polecamy:

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01