Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Praktyki / Praktyki w CE

Centrum Europejskie UW zaprasza na PRAKTYKI ZAWODOWE w Komisji ds. Promocji oraz Kolegium Redakcyjnym Gazety !CE. Głównym celem praktyk jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej, m.in. w agencjach reklamowych, eventowych i public relations oraz redakcjach dzienników i czasopism. Program praktyk – nacisk kładący na doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz kreatywności i sumienności – uzupełniają zajęcia teoretyczne, tematycznie związane z miejscem odbywania praktyk.

Nabór na praktyki obejmuje dwa etapy:

1. złożenie wymaganych dokumentów (formularza osobowego, CV i listu motywacyjnego) w sekretariacie studiów w sekretariacie CE;
2. rozmowa kwalifikacyjna.

Praktyki w CE UW to:

 • praktyki w wymiarze 120 lub 160 godzin (w czasie jednego semestru), ale odbywane w elastycznym czasie pracy (można je w całości dostosować do zajęć na uczelni i innych obowiązków),
 • doświadczenie w działaniach marketingowych, administracyjnych i publicystyczno-naukowych,
 • zaliczenie obowiązkowych praktyk zawodowych przewidzianych w programie studiów,
 • ciekawe kursy, warsztaty, szkolenia,
 • możliwość rozwoju osobistego oraz realizowania własnych projektów.

Główne zadania praktykantów:

1) Praktyki w Komisji ds. Promocji:

 • udział w działaniach promocyjnych i marketingowych,
 • tworzenie wizerunku Centrum Europejskiego UW,
 • organizacja eventów,
 • realizowanie własnych projektów,
 • kontakty z mediami i dużymi instytucjami,
 • pozyskiwanie patronatów i dotacji.

2) Praktyki w Gazecie:

 • praca w kolegium redakcyjnym czasopisma,
 • udział w organizacji prac zespołu,
 • edycja i przygotowywanie artykułów,
 • prowadzenie własnej rubryki,
 • dystrybucja czasopisma,
 • działania promocyjne.

   

 

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01