Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Stypendia

Krajowe  i  Zagraniczne

 

Sekcja Socjalna BSS UW

 

Pytania do komisji stypendialnej CE należy kierować na adres .

 

Skład komisji stypendialnej w roku akademickim 2016/2017:

sekretarz - opiekun komisji:

  • dr hab. Marcin Olszak 

studenci:

1. Maciej Billewicz - przewodniczący

2. Joanna Kotowska - członek

3. Aleksandra Frank - członek

4. Karina Trzaskowska - wiceprzewodniczaca

pracownik administracyjny:

  • Jolanta Pięciurek

 

DYŻURY KOMISJI STYPENDIALNEJ, pokój 202 CE UW  (semestr zimowy):

W semestrze zimowym 2016/2017 dyżury Komisji Stypendialnej CE UW odbywać się będą w we wtorki 9:30-10:30 i czwartki od 12:00 do 14:00 w sali 202.

 

Podstawowe informacje dot. otrzymania stypendiów i miejsc w DS znajdują się  'pod adresem...'

 

Najważniejsze dokumenty regulujące zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego:

Akty prawne - pomoc socjalna

 

Nowa strona BSS UW

 

Studenci UW mogą się również ubiegać o stypendium ministra za wyniki w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. Przy czym (zgodnie z pkt. 3 ust. 4 Regulaminu): „W przypadku pobierania przez studenta stypendium za wyniki w nauce oraz otrzymania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, student zobowiązany jest wybrać, które stypendium chce otrzymywać. Wybór stypendium ministra oznacza obowiązek zwrócenia do kasy jednostki organizacyjnej właściwej dla studenta pobranego stypendium za wyniki w nauce”.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania świadczeń oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego: www.samorzad.uw.edu.pl.

 

ZAGRANICZNE:

 

http://www.bwz.uw.edu.pl

 

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01