Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

E-mail:


WZ UW
pokój: B207

O sobie:

Ekonomista. Specjalność: Finanse i Bankowość. Dziekan Wydziału Zarządzania UW w kadencji 2005-2008 oraz 2008-2012. Kierownik katedry finansów WSPIZ. Przewodniczący Rady Naukowej NBP; członek kolegiów redakcyjnych: "Journal of Interdisciplinary Economics", London; "Review of Economic Sciences", Epirus, Greece oraz "Encyclopedia of the Developing World", Fitzroy Dearbon Publishers; Chicago. Udział w zespołach badawczych, m.in.: Szef zespołu: Strategia dostosowań ekonomicznych do standardów Unii Europejskiej krajów kandydujących,afiliacja: Bocconi University, Węgierska Akademia Nauk, Centrum Studiów Europejskich Słowacji, Uniwersytet Karola w Pradze; Szef zespołu: Ochrona konsumentów w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej; Szef zespołu: Kredyty konsumenckie; Szef zespołu: Stabilizacyjne i destabilizacyjne skutki integracji gospodarki polskiej z Unią Europejską. Ważniejsze publikacje: "Unia Europejska. Wybrane zagadnienia - skrypt", CE UW, Warszawa 2002; "Integracja regionalna w Europie. Szansa dla Polski", PWE, Warszawa 2002; "Makroekonomia", WSPiZ, Warszawa 2002, afiliacja: WSPIZ; "Europeistyka w zarysie", red. Alojzy Z. Nowak, Dariusz Milczarek, PWE 2006; "Ewropejska integracija", Institut Ewropejskoj Integracji im I.Franka, 2006; "Koniunktura w Chinach - zagrożenia bądź szansa reszty świata", POLITYKA WSCHODNIA, Nr 1-2/2005; "Złoty wobec turbulencji na rynkach finansowych", BANK I KREDYT, Nr 8-9/2007 (wraz z K.Ryć); "Eastern Dimension of the ENP - a New Challenge for the European Union. The Case of Ukraine", KUL'TURA NARODOV PRIČERNOMOR'Â 2007; "Tendencje na rynkach finansowych a polski złoty - ujęcie jakościowe", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, Nr 5/2008 (wraz z K.Ryć). Monografie w języku angielskim: Alojzy Nowak, J. Steagall, "Foreign Direct Investment Patterns and Consequences in Central and Estern Europe in 1999-2000", UNF, Florida, USA, 2001; Alojzy Nowak, P. Mason, J. Steagall, "Why Poland Avoided the Late Nineties Financial Crisis and What the Future Holds" UNF, Florida, USA, 2001; A.Nowak, "The EU through the eyes of Asia", Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 2007; A.Nowak, "European economic integration. Chances and Challenges", Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 2007.

Prowadzone zajęcia:

Opis przedmiotów i kalendarz zajeć, patrz:

profil w WEBUSOS

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01