Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

dr Artur Adamczyk

dr Artur Adamczyk

E-mail:
Telefon: 022 553 33 06

dyżur: poniedziałek, 17.30 - 19.00
Centrum Europejskie UW
pokój: 206 C

O sobie:

Politolog zajmujący się nauką o stosunkach międzynarodowych ze specjalizacją europeistyka; główne zainteresowania badawcze: polityczne aspekty procesów integracyjnych w Europie, konflikty i spory międzynarodowe w Europie i w świecie z udziałem państw europejskich, reforma instytucjonalna UE. Podstawowe publikacje: "Wykorzystanie Funduszy Strukturalnych UE na przykładzie Grecji" [w:] "Regionalizm, polityka regionalna i Fundusz Strukturalne w Unii Europejskiej", Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005; "Republika Cypru" [w:] "Nowa dziesiątka w Unii Europejskiej", Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2005, (współautor P.Krasuski); "System instytucjonalny UE" [w:] "Europeistyka w zarysie", PWE, Warszawa 2005; "Polska w Radzie Unii Europejskiej – pierwsze doświadczenia po akcesji", „Problemy Zarządzania”, nr 3/2005, Wydział Zarządzania UW; "Wpływ wykorzystania funduszy pomocowych UE na rozwój gospodarczy i reformy administracyjne w Grecji", „Studia Europejskie”, nr 4/2004, Centrum Europejskie UW; "Poland in the UE Council – First Experiences", “Yearbook of Polish European Studies, vol. 8/2004, Warsaw University Centre for Europe.

Prowadzone zajęcia:

Opis i kalendarz zajeć, zobacz:

profil w WEBUSOS

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01