Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

dr hab. prof. UW Dariusz Milczarek

dr hab. prof. UW Dariusz Milczarek

E-mail:
Telefon: 22 553 33 01

dyżur: środa, 14.00 - 15.30
Centrum Europejskie UW
pokój: 207

O sobie:

Politolog zajmujący się nauką o stosunkach międzynarodowych ze specjalnością studia europejskie. Główne zainteresowania badawcze: polityczno-militarne aspekty procesów integracyjnych w Europie, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej; pozycja i rola UE w świecie.

W latach 1995-2005 pełnił funkcję wicedyrektora, a w latach 2005-2016 - dyrektora Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego; jednocześnie był kierownikiem Programu Wydawniczego CE . Od 2006 r. profesor nadzwyczajny UW.

Autor około stu rozpraw naukowych, w tym prac książkowych: "Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne" (Warszawa 2003) oraz "Unia Europejska we współczesnym świecie" (Warszawa 2005); współautor monografii: "Historia integracji europejskiej w zarysie" (2013), "Polityka wschodnia Unii Europejskiej: porażka czy sukces?" (2014) oraz "Past and Present of European Integration. Poland's Perspective" (2015), a także redaktor i współautor m.in. prac: "Integracja europejska. Wybrane problemy" (Warszawa 2003), "Europeistyka w zarysie" (Warszawa 2006) oraz "Introduction to European Studies. A New Approach to Uniting Europe" (2013).

Badacz-miłośnik historii korsarstwa, zwłaszcza francuskiego.

Prowadzone zajęcia:

Opis przedmiotów i kalendarz zajeć, patrz:

profil w WEBUSOS

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01