Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

mgr Dorota Janiszewska

E-mail:

dyżur: poniedziałek, 19.15 - 20.30
Centrum Europejskie
pokój: 206A

O sobie:

Absolwentka politologii (specjalizacja: europeistyka i przemiany globalne) na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i przygotowuje rozprawę doktorską pt. "Ekonomiczna teoria społecznej gospodarki rynkowej i niemiecki „cud gospodarczy” z perspektywy współczesnej".
Otrzymała dwa stypendia naukowe w Niemczech (Stypendium im. Johannesa Rau Landtagu Północnej Nadrenii i Westfalii oraz Stypendium Berlińskie Fundacji „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“).
Publikowała artykuły w czasopismach naukowych, takich jak "Ekonomista", "Gospodarka Narodowa" oraz "Handel Wewnętrzny".
Posiada doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, m.in. w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, gdzie jako zastępca koordynatora wojewódzkiego przeprowadzała, na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, badanie "Barometr Zawodów" (www.barometrzawodow.pl) - będące prognozą zapotrzebowania na zawody na rynku pracy.
Od 2008 r. członkini Polskiego Towarzystwa Demograficznego Oddział Gdańsk, a w latach 2012-2014 członkini Zespołu Młodych Naukowców Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN.

Prowadzone zajęcia:

"Socjologia instytucji społecznych" - profil w WEBUSOS

Materiały dodatkowe dla studentów:

Pobierz Wykład 11_Różnorodność kulturowa
Pobierz Wykład 10_Migracje
Pobierz Wykład 9_Współczesny kapitalizm
Pobierz Wykład 8_Idea komunistyczna
Pobierz Wykład 7_Liberalna demokracja
Pobierz Wykład 6_Terroryzm
Pobierz Wykład 5_Zjawisko kryzysu
Pobierz Wykład 4_Uniwersytet - idea i rzeczywistość
Pobierz Wykład 3_Elity i ich rola w społeczeństwie
Pobierz Wykład 2_Media a demokracja
Pobierz Wykład 1_Znaczenie debaty
Pobierz Socjologia instytucji społecznych_zajęcia organizacyjne

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01