Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

mgr Ewa Gromnicka

mgr Ewa Gromnicka

E-mail:
Telefon: 022 553 33 07

dyżur: kontakt on-line
Centrum Europejskie UW
pokój: 205

O sobie:

Prawnik, główny specjalista w Departamencie Prawa UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, specjalizuje się w prawie gospodarczym, zwłaszcza prawie konkurencji i pomocy państwa. Pracę doktorską w European Universtity Institute we Florencji poświęciła analizie wpływu prawa wspólnotowego na modele finansowania usług w ogólnym interesie gospodarczym w wybranych państwach członkowskich (Polska, Francja, Wielka Brytania). Interesuje się także prawem administracyjnym i zagadnieniami regulacji, zwłaszcza w kontekście komparatystyki prawniczej i metodologii badań prawa publicznego oraz europeizacji prawa krajowego. Redaktor „Yearbook of Polish European Studies”. Stały współpracownik "Research Network 1989 - Bringing the Nation-State Back In?" - członek grupy roboczej 'Sovereignty and identity, law and legitimacy, private property and public service' http://www.cee-socialscience.net/1989/ Współzałożyciel Working Group on Services of General Interest w European University Institute, prace badawcze w tym temacie kontynuuje poprzez “Network on services of general interest” Kiedy tylko czas i pogoda na to pozwalają, pływa wyczynowo na łodziach smoczych (http://pl.wikipedia.org/wiki/Smocze_łodzie) i ma nadzieję powtórzyć kiedyś 42 km maraton Vogalonga wokoło Wenecji.

Prowadzone zajęcia:

Materiały dodatkowe dla studentów:

Pobierz Wersja skonsolidowana Traktatów

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01