Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

doc. dr Ewa Krakowińska

E-mail:
Telefon: 022 55 34 050

dyżur: poniedziałek, 15.30 - 16.30
WZ UW, Szturmowa 1/3
pokój: B-417

O sobie:

doktor nauk ekonomicznych,adiunkt Wydział Zarządzania UW, Katedra Gospodarki Narodowej WZ UW; wykładane przedmioty : mikroekonomia, makroekonomia, analiza popytu konsumpcyjnego, ekonomia dobrobytu publikacje: Analiza efektywności wydatków socjalnych w Unii Europejskiej i w Polsce w „Fenomen transformacji. Próba analizy, Wyd. Naukowe WZ UW, 2005, Mikroekonomia. Kurs podstawowy , Wyd. Naukowe WZ UW, 2006, The Analyssis of Social Spending in Poland and in European Union in the Years 200-2005., Wyd. Naukowe WZ UW, Coggin College of Business , 2006, Analiza wydatków na ochronę zdrowia w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Studia i Materiały Nr 3, 2006, Edukacja jako czynnik rewitalizacji regionów wiejskich, Studia i Materiały2/2007, Analiza sektora oświaty w wybranych krajach Unii Europejskiej, Studia i Materiały 1/2007, Mieszkalnictwo jako dobro wiodące w gospodarce, Studia i Materiały 1/2008

Prowadzone zajęcia:

Opis przedmiotów i kalendarz zajeć, patrz:

profil w WEBUSOS

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01