Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

dr Jan Borkowski

dr Jan Borkowski

E-mail:
Telefon: 022 553 33 08

dyżur: urlop w latach 2012-2015

O sobie:

Urlop. Ambasador RP w Królestwie Niderlandów.

Ekonomista. Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe. Zajmuje się procesem integracji europejskiej w wymiarze politycznym i ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem: mechanizmów rozszerzania WE/UE (doświadczenia i perspektywy rozszerzania UE), pogłębiania integracji (negocjacje i zmiany traktatowe, rozwój polityk – ewolucja polityk sektorowych, nowe polityki problemowe i horyzontalne), funkcjonowania instytucji WE/UE.
Posiada doświadczenia w działalności publicznej: m.in. poseł na Sejm (1993-1997), przewodniczący Komisji ds. Układu Europejskiego i współprzewodniczący Parlamentarnej Komisji Wspólnej RP-UE (1993-1996), podsekretarz stanu w MSZ (1996-1997), obecnie sekretarz stanu w MSZ (od 2007).
Redaktor Yearbook of Polish European Studies. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i redaktor naukowy prac zbiorowych m.in. Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy (2006).

Prowadzone zajęcia:

Opis przedmiotów i kalendarz zajec, patrz:

profil w WEBUSOS

Materiały dodatkowe dla studentów:

Pobierz Ustawa o współpracy RM z Sejmem i Senatem w sprawach zw. z członkostwem RP w UE
Pobierz Ustawa o Komitecie do Spraw Europejskich
Pobierz Ustawa o Komitecie Integracji Europejskiej
Pobierz Europejska Strategia Rządu RP
Pobierz Wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych, Bruksela 1998
Pobierz Agenda 2000 - Opinia KE o RP
Pobierz Krzysztof Pomian - Polska a Europa
Pobierz Konspekt - Strategia akcesyjna i polityka negocjacji Polski z UE - 2010

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01