Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

prof. dr hab. Jan Jakub Michałek

E-mail:
Telefon: 022 55 49 155

dyżur: poniedziałek, 11.30 - 13.30
Wydzial Nauk Ekonomicznych, Dluga 44/50
pokój: 409, 410

O sobie:

Profesor dr hab. od 2003, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (WNE UW), ukończył studia podyplomowe w College of Europe w Belgii oraz napisał doktorat i habilitację na WNE UW. W latach 90. przez pięć lat pracował w polskim przedstawicielstwie przy Światowej Organizacji Handlu. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i trzech książek na temat polityki handlowej i integracji europejskiej. Praca zatytułowana: Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe (PWN 2002) została wyróżniona nagrodą PTE im prof. E. Lipińskiego. W 2007 roku współredagował i napisał kilka rozdziałow w książce: 2. J. Michalek, W. Siwiński, M. Socha (red.) Polska w Unii Europejskiej: Dynamika konwergencji ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN. Napisał też książkę Normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym. Ich znaczenie w integracji Polski z Unią, wspólnie z J. Hagmejerem.

Obecnie jest Dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Prowadzone zajęcia:

Opis przedmiotów i kalendarz zajeć, patrz:

profil w WEBUSOS

Materiały dodatkowe dla studentów:

Pobierz HiF 12: Wzajemny dumping
Pobierz HiF 11: Ekonomia polityczna polityki handlowej
Pobierz symulacje-brander-spencer.xls
Pobierz HiF 10: Strategiczna polityka handlowa
Pobierz HiF 9: Srodki pozataryfowe
Pobierz HiF: symulacja Stolper-Samuelson
Pobierz HiF: symulacja cla rownowaga ogolnalna
Pobierz HiF 7: Model Falvey-Kierzkowski
Pobierz HiF 8: Optymalna taryfa i prot. wychowawczy
Pobierz HiF 6: Nowa geogr. ekon wstep
Pobierz TiE 5: Unia monetarna
Pobierz HiF 5: model Melitza uproszcz
Pobierz TiE 4: Liberalizacja przeplywu kapitalu
Pobierz HiF 4: model Krugmana uproszcz
Pobierz HiF 3: Handel wewnatrzgaleziowy: wstep
Pobierz TiE 3: Liberalizacja przeplywu sily roboczej
Pobierz TiE 2: Wspolna polityka rolna
Pobierz HiF: Plan zajec CE
Pobierz TIE: 1 Teoria integracji plan zajec
Pobierz TIE: 2. Unia celna
Pobierz HiF: 1 Gospodarka swiatowa i grawitacja
Pobierz HiF: 2: Teoria H-O cz. 1

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01