Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UW

dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UW

E-mail:
Telefon: 022 553 33 37

dyżur: poniedziałek, 18.00 - 19.00
Centrum Europejskie UW
pokój: 206 A

O sobie:

    Zajmuje się socjologią cywilizacji, makrosocjologią, współczesnymi teoriami społecznymi i antropologią filozoficzną, rozwija teorię podmiotowości oraz kultury masowej; wcześniej zajmował się: pedagogiką, psychologią, socjologią wychowania i młodzieży;

    absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, tam się doktoryzował, 1987-1992 adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, habilitacja Uniwersytet Łódzki; od 1992 r. związany z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, 2008-2010 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii APS i kierownik Zakładu Współczesnych teorii socjologicznych i makroscocjologii, współpracuje z Instytutem Politologii i Instrytutem SocjologiiUKSW oraz z politologią na Bobollanum; zajmuje się także publicystyką i komentarzem społecznym oraz politycznym w radio i telewizji; od 1993 r. związany ze Stowarzyszeniem Kultury i Edukacji, gdzie realizuje autorskie programy pedagogiczne i kulturalne;

    ważniejsze publikacje: Wprowadzenie do problemów integracji europejskiej, Warszawa 1998 , Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Między indywidualizmem a kolektywizmem , Warszawa 2003, Kryzys i socjologia Warszawa 2012; redaktor ośmiu publikacji książkowych, autor ok. dziewięćdziesięciu artykułów i recenzji, w tym m.in. "Postny karnawał kryzysu postnowoczesności" w: "Kryzys postindustrialny: interpretacje, prognozy. Perspektywa europejska", red. ks. P. Mazurkiewicz, K. Wielecki, Warszawa 2007; "Idee szkoły frankfurckiej w świetle współczesnych dylematów państwa socjalnego" w: "Z punktu widzenia szkoły frankfurckiej: literatura, kultura, teoria krytyczna", red. R. Bobryk, J. Zychowicz, Siedlce 2006; "Ukraina w Unii Europejskiej. Problem wizji, aspiracji i lęków" w: "Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy", red. J. Borkowski, Warszawa 2006; "Podstawy europejskiego ładu społecznego" w: "Europeistyka w zarysie", red. A. Z. Nowak, D. Milczarek, Warszawa 2006; "Społeczne aspekty kultury masowej. Studia europeistyczne" w: "Studia Europejskie", nr 2 (38) 2006.

    zainteresowania pozanaukowe: muzyka poważna, teatr, żeglarstwo, turystyka górska

Prowadzone zajęcia:

Opis przedmiotów i kalendarz zajeć, patrz:

profil w WEBUSOS

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01