Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

dr Leszek Wincenciak

E-mail:
Telefon: 022 831 32 01

dyżur: poniedziałek, 11.30 - 13.00
Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Długa 44/50
pokój: 410

O sobie:

Zajmuje się ekonomią rynku pracy i problemami gospodarki otwartej (handel międzynarodowy i finanse). Prowadzone prace badawcze dotyczyły problemów konwergencji Polskiej gospodarki w stosunku do krajów UE, problemów konwergencji nominalnej i realnej, regionalnego zróżnicowania polskiego rynku pracy, ekonomicznej, edukacyjnej oraz rodzinnej aktywności kobiet, sytuacji absolwentów na rynku pracy, analiz lokalnych rynków pracy, funkcjonowania rynków pracy na obszarach powiatów postpegeerowskich oraz w ostatnim czasie modeli mikrosymulacyjnych jako narzędzi wspierających polityki rynku pracy.

Prowadzone zajęcia:

Opis przedmiotów i kalendarz zajeć, patrz:

profil w WEBUSOS

Materiały dodatkowe dla studentów:

Pobierz Wyniki egzaminu z MSG
Pobierz MSG Sylabus

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01