Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

dr Maciej Taborowski

E-mail: maciej.taborowski@okularnicy.org.pl

dyżur: czwartek, 10.30 - 11.30
WPiA UW Colegium Iuridicum IV (Szara Willa)
pokój: 112

O sobie:

doktor nauk prawnych, adiunkt w  Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UW oraz w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; współpracownik Centrum Europejskiego UW, specjalizacja: prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe, prawo gospodarcze; wieloletni wykładowca z zakresu instytucjonalnego oraz gospodarczego prawa Unii Europejskiej na studiach podyplomowych (UW, PAN), a także na szkoleniach dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz urzędników państwowych, a także dla sędziów z innych państw członkowskich UE pod patronatem Europejskiej Akademii Prawa (ERA); prowadził wykłady, szkolenia oraz seminaria m.in. dla UKIE, MSZ, KSAP, KSSiP, Ministerstwa Sprawiedliwości;  autor ok. 80 publikacji z zakresu prawa europejskiego, w tym monografii "Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe" (Warszawa, 2012), nagrodzonej prestiżową nagrodą miesięcznika „Państwo i Prawo” w konkursie na najlepszą pracę doktorską; autor opracowań w renomowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych (m.in.  Common Market Law Review, Columbia Journal of European Law).

 

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01