Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

dr Małgorzata Pacek

dr Małgorzata Pacek

E-mail:
Telefon: 022 553 33 05

dyżur: poniedziałek, 17.30 - 19.00
Centrum Europejskie UW
pokój: 206 C

O sobie:

Politolog, absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze specjalizacją stosunki międzynarodowe. Praca doktorska przygotowana na UJ dotyczyła „Genezy i działalności Ziomkostwa Prus Wschodnich”. Zainteresowania badawcze: polityka migracyjna UE i państw członkowskich, integracja imigrantów, zwłaszcza „innych” kulturowo, stosunki polsko-niemieckie, ziomkostwa, ruch wypędzonych w RFN. W Centrum Europejskim UW od 2004 r. W latach 1999-2003 konsul w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu. W latach 2012 - 2016 Konsul RP w Ambasadzie RP w Hadze (Królestwo Niderlandów). Autorka takich publikacji jak: „Niemcy”, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007, „Sytuacja mniejszości narodowych w Unii Europejskiej na przykładzie Niemiec”, Fundacja Dobrej Książki, Warszawa 2007, „Polish Policy of migration compared to the EU solutions” [w] „Polish European Studies” nr10/2006, Warszawa, 2007, „Unijna droga do wspólnej polityki migracyjnej w kontekście debaty o przyszłości UE” (współautor Małgorzata Bonikowska) [w] Studia Europejskie 1/2007, Warszawa, 2007, „Idea narodowa w kontekście mobilności zglobalizowanego społeczeństwa”[w]: „Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej – Kraków 2008, „Foreigners in Poland – the Need for New Solution after 2004” w: Poland in the European Union: First Experiences. Selected Political, Legal and Social Aspects, eds. D. Milczarek, O. Barburska. Hobby: turystyka górska, narciarstwo, literatura, jazz.

Prowadzone zajęcia:

Opis przedmiotów i kalendarz zajeć, patrz:

profil w WEBUSOS

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01