Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

dr hab. Marcin Olszak

E-mail:
Telefon: 022 553 33 08

dyżur: we środę, g.17.15 - g. 18.45 (przed przybyciem proszę o kontakt mailowy)
CE UW, Oś. Ksawerów
pokój: 212

O sobie:

Doktor habilitowany nauk prawnych (specjalność: prawo finansowe), adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w OIRP Warszawa, długoletni pracownik, na stanowiskach kierowniczych, organów nadzoru bankowego i finansowego.

Działalność naukowo-badawcza dotyczy dwóch obszarów tematycznych: 1) prawo rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego prawa bankowego i norm ostrożnościowych w działalności instytucji rynku finansowego, i 2) europejskie prawo walutowe.

Autor lub współautor publikacji pozostających w tych dwóch obszarach, m.in.  „Bank hipoteczny. Zagadnienia prawne” (2000), „Outsourcing w działalności bankowej” (2006), „Finanse publiczne i prawo finansowe” (2008), „Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze. Część IV” (Narodowy Bank Polski,  2009), „System Prawa Finansowego. Tom IV. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego” (2010), „Bankowe normy ostrożnościowe” (2011), "Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania" (2016), "Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje,praktyka" (2016),    

Prowadzone zajęcia:

Dyżur:

we środę, g.17.15 - g. 18.45 (przed przybyciem proszę o kontakt mailowy)

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01