Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

dr Michał Brzozowski

E-mail:
Telefon: 022 55 49 159

dyżur: środa, 18.45 - 19.45
Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Długa 44/50
pokój: 409

O sobie:

Proszę o kontakt mailowy przed przyjściem na dyżur.

Ekonomista, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Zajmuje się makroekonomią, teorią innowacji i wzrostu gospodarczego, ekonomią monetarną oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Uczestnik licznych krajowych i zagranicznych projektów badawczych poświęconych polityce naukowo-technicznej, konsekwencjom otwierania polskiej gospodarki i jej integracji w UE, instytucjonalnym aspektom procesu transformacji gospodarczej i związkom między wahaniami koniunkturalnymi a wzrostem gospodarczym. Autor artykułów i rozdziałów w książkach, między innymi: "Determinants of investment and innovation expenditure in Polish manufacturing industries", "Post-Comunist Economies" (2008), "Struktura techniczna gospodarki a dyfuzja technologii w perspektywie realnej konwergencji Polski z UE" (współautor Stanisław Kubielas), rozdz. 3 w: Jan Jakub Michałek, Włodzimierz Siwiński, Mieczysław Socha, "Polska w Unii Europejskiej: Dynamika konwergencji ekonomicznej", Wydawnictwo Naukowe PWN (2007); "Niezależność banku centralnego", rozdz. 5 w: Michał Brzozowski, Paweł Gierałtowski, Dominika Milczarek i Joanna Siwińska-Gorzelak, "Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (2006), "Exchange rate variability and foreign direct investment – consequences of EMU enlargement", "Eastern European Economics" (2006). Strona internetowa: http://coin.wne.uw.edu.pl/brzozowski/

Prowadzone zajęcia:

Ekonomia gospodarki otwartej

Materiały dodatkowe dla studentów:

Pobierz Wyniki
Pobierz Wykład 12
Pobierz Wykład 11
Pobierz Wykład 10
Pobierz Wykład 9
Pobierz Wykład 8
Pobierz Wykład 7
Pobierz Wykład 6
Pobierz Wykład 5
Pobierz Wykład 4
Pobierz Wykład 3
Pobierz Wykład 2
Pobierz Wykład 1

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01