Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska

dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska

E-mail:
Telefon: 22 553 33 07

dyżur: Urlop naukowy.
CE
pokój: 205

O sobie:

Prawnik. Zajmuje się prawem Unii Europejskiej, także w ujęciu interdyscyplinarnym, z uwzględnieniem aspektów politycznych, ekonomicznych i społecznych. Obszary szczególnego zainteresowania badawczego to regulacja ryzyka w UE, w tym prawo biotechnologii, ochrony środowiska, farmaceutyczne i żywnościowe; prawo zdrowia publicznego w kontekście ochrony praw człowieka i bezpieczeństwa publicznego; kompetencje derogacyjne państw członkowskich; prawo instytucjonalne i administracyjne UE oraz system ochrony prawnej. W wolnych chwilach czyta, ogląda filmy, podróżuje i gotuje. Ma słabość do Włoch i Florencji.

Redaktor zarządzający "Yearbook of Polish European Studies" (http://www.ce.uw.edu.pl/program-wydawniczy/rocznik/) i członek Senior Editorial Board "German Law Journal" (http://www.germanlawjournal.com/).

Wybrane publikacje:

Książki i rozdziały w książkach:

EU Governance of GMOs: political struggles and experimentalist solutions? w: C. Sabel & J. Zeitlin (red.), EU Governance: Towards a New Architecture?, Oxford University Press, Oxford 2010 i wyd.2 Oxford 2012, s. 177-214.

Komentarz do art. 114-117 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, współautor, w: Komentarz do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 521-643

Swoboda przepływu towarów, współautor, Seria: podręczniki prawa UE, Instytut Wydawniczy EUROPRAWO, Warszawa 2010.

Skutki orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004

Recenzowane artykuły i publikacje on-line:

EU Courts, Global Risks, and the Health and Environmental Safety Revisited: On Nuances of a Less Deferential Standard of Review, EUI Working Papers Series, Robert Schuman Center for Advanced Studies, Global Governance Programme, No. 2013/63, s. 1-17.

EU and Transnational Regulation of GMO Risks, GR:EEN Working Paper Series, Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation, University of Warwick, No. 36, June 2013, s. 1- 34.

Skutki wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości UE w postępowaniu przed sądami krajowymi w świetle orzecznictwa i Traktatu z Lizbony, Europejski Przegląd Sądowy, No. 12/2010, s. 4-15

The Polish Legal System Facing the Treaty of Lisbon – Remarks on Necessary Modifications and Possible Problems, Yearbook of Polish European Studies, No. 12/2009, Warsaw 2009, s. 107-125

Civil Society Involvement in the EU Regulations on GMOs: From the Design of a Participatory Garden to Growing Trees of European Public Debate?, Journal of Civil Society, Vol. 3, No. 3, December 2007, s. 287-304

 

 

Prowadzone zajęcia:

Prawo Unii Europejskiej - wykład

Regulacje Prawne Biotechnologii w UE - wykład specjalizacyjny (SP)

Prawo i Rządzenie w Unii Europejskiej - seminarium

Europejskie Prawo Gospodarcze - ćwiczenia

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01