Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

dr inż. Przemysław Dubel

dr inż. Przemysław Dubel

E-mail:
Telefon: 22 55 34 114

dyżur: dyżury od 20.04.2015, w poniedziałki, godz. 15.00-15.30
pokój: 206 C

O sobie:

Pracownik naukowy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego,  kierownik Pracowni Funduszy Unijnych i Programów Pomocowych Wydziału Zarządzania UW, członek Zespołu Doradców Pełnomocnika Rządu ds. Informacji Europejskiej, specjalista w zakresie budowy projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jako konsultant brał udział w wielu projektach doradczych, badawczych i szkoleniowych dla przedsiębiorstw prywatnych i państwowych a także administracji publicznej. Specjalizuje się w zagadnieniach interwencjonizmu finansowego z funduszy strukturalnych UE i jego wpływu na rozwój regionów. Wykładowca na uniwersytetach, m. in w: Ljubljana University Panteion University in Athens, Istambul University, Ankara University, Universidad de Granada,

Prowadzone zajęcia:

  • Polityka regionalna i fundusze strukturalne
  • Przygotowanie, realizacja i zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych
  • Praktyczne aspekty finansowania polityki regionalnej UE
  • Regionalizacja rynku europejskiego - warunki rozwoju i finansowania
  • Praktyczne aspekty realizacji projektów PO KL
  • Fundusze unijne i programy pomocowe
  • Budowa i realizacja projektów unijnych

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01