Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

dr hab. Roman Wieruszewski

E-mail:
Telefon: 060 906 40 78


w sem. zimowym kontakt: mail, telefon

O sobie:

Kierownik Poznanskiego Centrum Praw Człowieka,INP PAN, profesor WSPS. Podstawowa bibliografia: Prawa człowieka. Model prawny (redaktor i współautor), Ossolineum 1990 System ochrony praw człowieka (współautor), Zakamycze 2003. II wydanie 2005 r. Komitet Praw Człowieka – potrzeba reform, w: R. Hliwa, R.Wieruszewski, /red/, Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, standard prawa i jego realizacja a przyszłe wyzwania, Poznań 2002. Komitet Praw Człowieka a zastrzeżenia państw do Paktu Praw Osobistych i Politycznych oraz do Protokołu Fakultatywnego, w: J. Haliżak, R. Kuźniar /red/, Prawo, instytucje, polityka w procesie globalizacji, Agencja Scholar, Warszawa 2003 r. Regulacja praw jednostki w Konstytucji RP – wybrane zagadnienia, w: Prawa człowieka, prawa rodziny, INP PAN, Poznań 2003 r. Rola organów traktatowych ONZ i specjalnych procedur w procesie umacniania demokracji, w: O ludzki wymiar prawa, Księga jubileuszowa profesora Tadeusza Jasudowicza, Toruń, 2004 r. Obywatelstwo Unii Europejskiej a ochrona praw człowieka, w: M. Kruk, J.Wawrzyniak /red/, Polska w Unii Europejskiej, Zakamycze 2005 r. Aksjologiczne podstawy ochrony praw człowieka w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału

Prowadzone zajęcia:

Opis przedmiotów i kalendarz zajeć, patrz:

profil w WEBUSOS

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01