Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

dr hab. Tadeusz Cegielski, prof. UW

E-mail:
Telefon: 022 55 20 415

dyżur: wtorek, 15.00 - 16.00
Ist. Histori Sztuki UW
pokój: p. 303

O sobie:

Dyżur także w piątki 16.00- 16.45; miejsce to samo. Wykładowca WH UW. Specjalizacja: historia nowożytna. Zainteresowania badawcze: historia idei, historia kultury, dzieje Niemiec, dzieje wolnomularstwa; dydaktyka i metodologia historii. Prowadzone zajęcia: "Złoty wiek kultury mieszczańskiej 1815-1914" - wykład monograficzny; seminarium: "Historia idei - epoka nowożytna. Literatura i kultura popularna XVIII i XIX wieku"; seminarium (wspólnie z G.Szelągowską): "Film jako źródło historyczne". Specjalizacja naukowa: "Kultura w działaniu. Epoka późnonowożytna", ćwiczenia z historii powszechnej nowożytnej. Redaktor naczelny czasopisma "Ars Regia" (poświęcone myśli i historii wolnomularstwa). Ważniejsze publikacje: "Das Alte Reich und die erste Teilung Polens 1168-1774", Wiesbaden - Warszawa 1988; "Der Josephenismus" (w:) "Polen - Österreich. Aus Geschichte einer Nachbarschaft", Wien-Warszawa 1988, s.41-76; "Koncert trech cernyeh orlov" (w:) "Istoriki otvecajut na voprosy", Moskwa 1990, s. 83-105 (wspólnie z Ł. Kądzielą); "Rozbiory Polski 1172-1793-1795", Warszawa 199l (wspólnie z Ł. Kądzielą); "Absolutyzm w Prusach i Austrii" (w:) "Europa i świat w epoce oświeconego absolutyzmu", Warszawa 1991, s. 277-325 i 436-439; "Historia 2. Dzieje nowożytne. Podręcznik dla klasy II liceum ogólnokształcącego", wyd. 1, Warszawa 1991, wyd. 8, Warszawa 1999 (wspólnie z K. Zielińską); "Ordo ex Chao". Wolnomularstwo i światopoglądowe kryzysy XVII i XVIII wieku, t. I: "Oświecenie Różokrzyżowców" i początki masonerii spekulatywnej 1614-1738, Warszawa 1994; "Świątynia jerozolimska w nowożytnej tradycji ezoterycznej oraz na gruncie wolnomularstwa", w: "Jerozolima w kulturze europejskiej", Warszawa 1997, s. 421-432; "Człowiek i historia: epoka nowożytna" (wspólnie z M. Kurkowską), WSiP Akademia, Warszawa 2003.

Prowadzone zajęcia:

Opis przedmiotów i kalendarz zajec, patrz:

profil w WEBUSOS

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01