Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

prof. dr hab. Władysław Czapliński

prof. dr hab. Władysław Czapliński

E-mail:
Telefon: 022 553 33 07

dyżur: wtorki 11.30-12.00 oraz 13.30-14.00; czwartki 13.30-14.00
CE UW
pokój: 204

O sobie:

Prosze o kontakt mailowy przed przyjściem na konsultacje.

INP PAN, sekretariat: tel./fax (022) 826-78-53; e-mail: inp@inp.pan.pl, pok. 226

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP 1999-2006; członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych od 1998; przewodniczący Komitetu Doradczego Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości od 2004. Ważniejsze publikacje: podręcznik „Prawo międzynarodowe publiczne" (wraz z A.Wyrozumską); podręcznik orzecznictwa ETS z komentarzem (4 wydania); podręcznik „Zarys prawa europejskiego" (wyd. Fundacji Helsińskiej); liczne artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych; podręcznik: Wł.Czapliński, Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego, zarys wykładu, CE Warszawa 2009. Sprawozdawca Komitetu International Law Association (ILA) do spraw sukcesji państw 1998-2008; przewodniczący Komitetu ILA do spraw uznania/nieuznania, od 2009. Zainteresowania: odpowiedzialność międzynarodowa, użycie siły, sukcesja państw, uznanie międzynarodowe, współpraca sądowa i policyjna w ramach UE.

Prowadzone zajęcia:

Przed konsultacja, prosze o wczesniejszy kontakt mailowy.

 

Opis przedmiotów i kalendarz zajec, patrz:

profil w WEBUSOS

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01