Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Tok studiów / Wykładowcy

dr hab. Wojciech Gagatek

dr hab. Wojciech Gagatek

E-mail:
Telefon: 022 553 33 37

dyżur: środa, 16.00-17.30 z wyjątkiem terminów w których ma miejsce posiedzenie Rady CE UW (22 lutego dyżur odbędzie się o godz. 14.15-15.45).
CE UW
pokój: 206A

O sobie:

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych (2004) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006). Doktor nauk politycznych i społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji (2008).  Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2015). Ekspert i współpracownik Observatory on Political Patries and Representation (OPPR), będącego częścią European Union Democracy Observatory (EUDO) z siedzibą we Florencji. Stypendysta Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch ufundowanego przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich (CRUS). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (IPSA), Council for European Studies at Columbia University (CES) i European Parties Elections & Referendum Network (EPERN). Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE). Redaktor ds. politologicznych w Yearbook of Polish European Studies (YPES). Recenzent renomowanych czasopism jak np. West European Politcs czy  Journal of Common Market Studies. Autor ekspertyz i raportów dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zainteresowania badawcze: system polityczny Unii Europejskiej (w szczególności zagadnienia dotyczące Parlamentu Europejskiego), demokracja i reprezentacja polityczna w UE, partie polityczne na poziomie europejskim, porównawcza analiza systemów politycznych, metodologia badań społecznych. Włada angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim. Amatorsko uprawia sport (pływanie oraz narty) oraz uwielbia muzykę (gra i śpiew na gitarze).

Najnowsze publikacje:

Bardi, L., Bressanelli, E., Calossi, E., Cicchi, L., Gagatek, W., & Pizzimenti, E. Political Parties and Political  Foundations at European Level.  Challenges and Opportunities. Parlament Europejski: Bruksela 2014. Wersja pełnotekstowa

Gagatek, W. „Przydatność teorii integracji europejskiej w wyjaśnianiu konsekwencji kryzysu ekonomiczno-finansowego”, w: B. Góralczyk (red.), Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014, s. 11-23.

Gagatek, W. „Perspektywy utworzenia transnarodowych list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego”, w: A. Pacześniak, R. Wiszniowski (red.), Europejska scena partyjna i jej aktorzy, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2014, s. 199-221. Przeczytaj niesformatowaną wersję artykułu przed składem i korektą

Gagatek, W. „Dyscyplinarna analiza czy interdyscyplinarna synteza? Uwagi o  europeistyce jako kierunku studiów uniwersyteckich”, w: J. Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014, s. 337-353. Artykuł w wersji pełnotekstowej

Więcej na mojej stronie osobistej www.wojciechgagatek.pl
 

Prowadzone zajęcia:

Opis przedmiotów i kalendarz zajeć, patrz:

profil w WEBUSOS

« Powrót do listy wykładowców

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01