Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

11 października 2017

Facebooktwittergoogle_plus

W ostatnim czasie w książce pt. „Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic” pod redakcją dr Moniki Trojanowskiej-Strzęboszewskiej wydanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ukazały się teksty dwóch pracowników CE:

prof. Dariusza Milczarka: Jakie granice jakiej Unii Europejskiej? [w:] Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, red. Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017, s. 15-24

oraz dr Olgi Barburskiej: Partnerstwo Wschodnie jako przejaw rozszerzenia granic oddziaływania wartości i interesów Unii Europejskiej [w:] Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, red. Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017, s. 171-194

Ogólne informacje o tej publikacji dostępne są pod adresem Wydawnictwa UKSW.

Wyciąg z książki