Zapraszamy w Centrum na studia magisterskie

Szukasz studiów uzupełniających? Chcesz zdobyć wiedzę i doświadczenie potrzebne do pracy m.in. w dyplomacji, organizacjach pozarządowych, mediach lub konsultingu? Zapoznaj się z naszą ofertą studiów II stopnia!

Więcej szczegółów

Zapraszamy w Centrum na studia licencjackie

Szukasz kierunki dla Ciebie? Chcesz zdobyć doświadczenie? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Studia Europejskie to nie tylko wiedza o Unii. Sam sprawdź ofertę studiów licencjackich!

Więcej szczegółów

Zapraszamy do Centrum Europejskiego! BO WARTO

8 maja 2017

CE

Facebooktwittergoogle_plus

Drogi Kandydacie!

Szukasz możliwości rozwoju? Chcesz rozwijać się wśród studentów na najlepszej uczelni w Polsce?
Dołącz do nas!

Od 25 lat Centrum Europejskie uczy swoich studentów rozumienia otaczającej nas rzeczywistości i analitycznego myślenia. Krótko mówiąc, dzięki wiedzy zdobytej w Centrum Europejskim UW nasi absolwenci mogą podejmować różnorodne wyzwania zawodowe oraz rozwijać własne, oryginalne kariery.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą! W tym dziale szczegółowo opisane zostały zasady kwalifikacji na studia licencjackie i magisterskie oraz to co wyróżnia nas pośród innych kierunków i uczelni. Dowiesz się między innymi jak wyglądają studia w CE, kim są wykładowcy w Centrum, jak nasi studenci spędzają czas po zajęciach i w jaki sposób zdobywają doświadczenie cenione na rynku pracy. Jeśli masz dodatkowe pytania napisz do nas na adres: rekrutacjace@nulluw.edu.pl.

Do zobaczenia,
Komisja Rekrutacyjna

Sprawdź, dlaczego warto!

Przejdź do szczegółów

Drodzy Kandydaci,

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego to największy tego typu ośrodek w Polsce. O tym, co się u nas dzieje – a dzieje się dużo! – możecie z łatwością dowiedzieć się na naszej stronie internetowej czy Facebooku: ilość przedsięwzięć, publikacji, konferencji, czy wyjazdów na nich notowana mówi sama za siebie.

Jako Centrum Europejskie naturalnie najwięcej zajmujemy się Europą, w tym integracją europejską, o której teraz tak głośno – i to w różnych kontekstach. Oczywiście, nie wiemy, co się z Unią stanie, jak się ona przeobrazi, ale staramy się ją dynamicznie i z wielu stron pokazać. Jednakże bardzo interesująca jest teraz nie Bogdan Góralczyktylko Europa – lecz także jej otoczenie! Jesteśmy bowiem świadkami kryzysu na Wschodzie (Donbas, Krym, Ukraina, Rosja) i na Bliskim Wschodzie (uchodźcy i migranci) oraz zmian w stosunkach transatlantyckich. Cały program naszych studiów podporządkowany jest zachodzącym obecnie zmianom (np. specjalne kursy, po angielsku, nt. UE po Brexicie czy nowych ruchach narodowych na terenie UE).

Chcecie poznać współczesny świat i współczesną Europę?bogdan-goralczyk-podpis-biale-tlo
Przybywajcie do nas!

Dyrektor Centrum Europejskiego

10 powodów, dla których warto u nas studiować

Dowiedz się więcej o naszych studiach i rekrutacji!

Przejdź do FAQ

 

 

Centrum Europejskie powstało w 1991 r. na mocy decyzji Senatu UW jako pierwsza jednostka na naszej uczelni – i jako jedna z pierwszych w Polsce – zajmująca się problematyką szeroko rozumianej integracji europejskiej. Stopniowo rozszerzaliśmy naszą ofertę dydaktyczną i wzmacnialiśmy nasz potencjał naukowy, by stać się obecnie wiodącą jednostką w obszarze studiów europejskich, oferującą unikalny program studiów nad Europą.

Obecnie Centrum Europejskie stanowi samodzielną jednostkę prowadzącą zarówno dydaktykę, jak i badania naukowe.

 

1) Interdyscyplinarny program studiów

Konsekwentnie i programowo jesteśmy interdyscyplinarni. Program naszych studiów jest unikalnym połączeniem różnych obszarów badawczych, dzięki czemu nasi studenci mogą wszechstronnie rozwijać swoje umiejętności i wiedzę. Nasza działalność dydaktyczna i naukowa obejmuje szerokie spektrum zagadnień badanych przez takie nauki jak: politologia, historia, prawo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, antropologia i informatologia. Realizuje to zespół pracowników CE, w skład którego wchodzą specjaliści ze wszystkich wskazanych dyscyplin, ściśle współpracujący z innymi placówkami naukowymi na UW, w Polsce oraz za granicą. Interdyscyplinarność naszego podejścia do studiów europejskich jest wpisana w cały program studiów: od pierwszego roku aż po wybór ścieżek specjalizacyjnych i seminariów dyplomowych.

2) Uczymy nie tylko o Europie i o dynamicznie zmieniającym się świecie

Stała współpraca z uczelniami azjatyckimi (m.in. z Indii: Manipal University i University of Calcutta oraz z Chin: Xiamen University), jak i z jedną uczelnią amerykańską (Rutgers University) w istotny sposób determinuje formułowanie przez CE koncepcji kształcenia. Współpraca z pozaeuropejskimi partnerami pozwala na spojrzenie na Europę z innej perspektywy. Podkreśla szerszą perspektywę realizowaną w programie kształcenia w CE, wychodząc poza ścisłe ramy UE i Europy, co ma szczególne znaczenie w kontekście procesów aktualnie zachodzących na scenie globalnej i w kontekście trudności w procesach integracyjnych (kryzysach wewnątrz) Unii Europejskiej. Uczymy patrzeć na Europę z różnych kątów widzenia i w różnych kontekstach kulturowych. Tłumaczymy jak rozumieć Europę z wewnątrz Unii, po sąsiedzku ze Wschodu i Południa, a także z atlantyckiej, azjatyckiej i afrykańskiej perspektywy. Każda inna, każda niezbędna! do rozumienia miejsca Europy w świecie i zachodzących w niej procesów.

3) Znakomita i doświadczona kadra naukowa

CE dysponuje zespołem sprawdzonych nauczycieli akademickich, którzy od lat współpracują ze sobą przy tworzeniu programu kształcenia. Spójność programu jest dowodem na to, że współpraca jest owocna i że w CE udaje się zachować równowagę pomiędzy obszarami nauki i poszczególnymi dyscyplinami. Znaczna część kadry naukowo-dydaktyczna poza znacznym dorobkiem naukowym posiada doświadczenie praktyczne w administracji państwowej, na placówkach dyplomatycznych, w organizacjach międzynarodowych i pozarządowych, a efekty ich prac badawczych są w pełni wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Gwarantuje to, że studenci wdrażani są do pracy naukowej zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodologicznym. Uzupełnieniem etatowych nauczycieli akademickich jest grono współpracowników zewnętrznych. Do współpracy z CE zapraszane są osoby ze znaczącym dorobkiem naukowym i doświadczeniem w pracy dydaktycznej.

4) Bogata oferta stypendialna w ramach Programu Erasmus

Oferta stypendialna w ramach programów mobilnościowych obejmuje 33 ośrodki akademickie w całej Europie i w pełni oddaje interdyscyplinarny charakter studiów. W tym zakresie należy przede wszystkim wyróżnić: University College London, School of Slavonic and East European Studies, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Maastricht, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Université Toulouse 1 Capitole, University of Latvia, Universidad Autonoma de Madrid, Ljublana

5) Bogata i zróżnicowana oferta praktyk

Na studiach licencjackich studenci odbywają praktyki zawodowe (120 godzin). Zależnie od zainteresowań, wybierają pracę w administracji publicznej (centralnej i samorządowej), w firmach prywatnych lub organizacjach pozarządowych. Praktyki można także zaliczyć poprzez udział w przedsięwzięciach, których inicjatorem i organizatorem jest Uniwersytet Warszawski. Pomocą w znalezieniu odpowiedniego miejsca służy uniwersyteckie Biuro Karier.

6) Unikatowy Program Wydawniczy CE UW

CE jest wydawcą dwóch prestiżowych pism naukowych, znanych i rozpoznawalnych w Polsce i zagranicą, tj. „Studia Europejskie” (12 pkt MNiSW) i „Yearbook of Polish European Studies” (10 pkt MNiSW). Ponadto w ramach Programu Wydawniczego CE wydajemy liczne książki, podręczniki i skrypty. W latach 2013-2016 pracownicy CE przygotowali 20 monografii, 228 artykułów, 128 rozdziałów i kilkanaście książek pod redakcją. Znaczna część tego została wydana w ramach Programu Wydawniczego CE, a także zagranicą, m.in. w USA, Niemczech, na Ukrainie, w Macedonii, Indiach, Chinach, Hong Kongu, instytucjach europejskich (Parlament Europejski, Europejski Trybunał Obrachunkowy).

7) Liczne konferencje, seminaria i warsztaty międzynarodowe organizowane przez CE UW z udziałem Naszych Studentów

CE zorganizowało w latach 2013-2016 30 konferencji i seminariów międzynarodowych. Brało także udział w 8 międzynarodowych projektach badawczych. Do połowy 2017 r. zorganizowało już 13 wydarzeń o charakterze międzynarodowym. Wyniki badań i przebieg konferencji są wykorzystywane w procesie kształcenia. CE udziela również wsparcia dla działalności naukowej studentów oraz szersze włączanie ich w prace badawcze prowadzone w CE. Przykładem ilustrującym taką działalność jest możliwość publikowania przez studentów fragmentów ich prac magisterskich i licencjackich(pod nadzorem promotora i recenzenta) w formie artykułu naukowego w kwartalniku „Studia Europejskie”. Studenci są także aktywnie włączani do projektów międzynarodowych, jak np. projekt z Centre for European Studies Rutgers University, międzynarodowy projekt badawczy pt. „Polska i Turcja w Europie – wspólne cele, różne doświadczenia”, międzynarodowy projekt badawczy pt. „Eastern Policy of the European Union: Achievements and Problems”. Następuje także ich aktywizacja w ramach międzynarodowych seminariów naukowych w Centrum, podczas których są zachęcani do aktywnego włączania się w dyskusje i debaty. Ponadto podczas wizyt zagranicznych wykładowców w CE dobrą praktyką jest organizowanie tzw. tutorial hours, podczas których studenci CE mają możliwość bezpośredniego kontaktu z zagranicznymi wykładowcami i indywidualnych konsultacji.

8) Reagujemy na aktualne wydarzenia w Europie i na świecie

Uważnie śledzimy te procesy i staramy się na nie reagować, również w sensie programowym (np. wykład o UE po Brexit – prof. B. Góralczyk, czy o nowych ruchach społecznych i narodowych w UE – dr M. Rakusa-Suszczewski). Przykładem tego nowego podejścia jest również, zainicjowany od października 2016 r. cykl debat publicznych „Europejskie środy na Ksawerów”, mający na celu uświadomienie i przedstawienie w atrakcyjny sposób (poprzez zapraszanie najwybitniejszych znawców) dokonujących się szybko zmian zarówno społeczności akademickiej, jak studenckiej.

9) Obecność w mediach – od telewizji poprzez radio aż do mediów społecznościowych

Pracowników naukowych CE UW regularnie można oglądać w programach stacji telewizyjnych, radiowych, lub przeczytać ich artykuły publikowane na łamach największych polskich i zagranicznych gazet i portali internetowych. W sposób prosty i klarowny próbują wyjaśniać zawiłości współczesnego świata i UE. Przy tej okazji wykazują podstawowe atuty CE UW, jakimi są wielodyscyplinarność, szybkie reagowanie na bieżące wydarzenia oraz zainteresowanie wieloma obszarami badawczymi. Więcej informacji znajdziecie na stronie CE w mediach.

 

10) Dołączysz do niepowtarzalnej społeczności !CE i przeżyjesz niezapomnianą studencką przygodę

Podczas studiów weźmiesz udział w wyjazdach i imprezach organizowanych przez studentów dla studentów. W CE aktywnie działa Samorząd Studnecki, którego zadaniem jest nie tylko pomoc studentom w problematycznych sprawach, ale też zapewnienie odpowiedniej integracji wśród studentów. Tradycje organizacji wydarzeń kulturalnych sięgają kilkunastu lat. W tym roku zaprosimy Was na XI Obóz Zerowy do Sielpi Wielkiej. Organizowane wydarzenia sprawiają, że w !CE po prostu miło jest studiować. Zawsze znajdziesz na zajęciach osoby do porozmawiania, pożyczenia notatek lub wspólnego wyjścia po zajęciach.

Wykładowcy Centrum

Kadra dydaktyczna Centrum Europejskiego to grupa nauczycieli akademickich mająca w swoim dorobku setki, jak nie tysiące, pełnych wiedzy absolwentów oraz obszerne zbiory publikacji. Regularnie możecie ich oglądać w programach stacji telewizyjnych, radiowych, lub przeczytać ich artykuły publikowane na łamach największych polskich i zagranicznych gazet i portali internetowych. Często pojawiają się na różnego rodzaju konferencjach i debatach zarówno w kraju, jak i na całym świecie. Ta aktywność najlepiej potwierdza, że nasi wykładowcy to eksperci w swoich dziedzinach: politologii, geostrategii, ekonomii, dyplomacji, migracji, zagadnień społeczno-kulturowych i nie tylko. Sami zobaczcie!

Wizyta Premiera Morawieckiego na Węgrzech – Prof. Góralczyk w mediach

Polecamy wystąpienia Prof. Bogdana Góralczyka z okazji wizyty Premiera Mateusza Morawieckiego na Węgrzech

Więcej

Raport o stanie UE prof. B. Góralczyka dla „Nowej Konfederacji” – Wideo

7 grudnia br. odbyła się publiczna debata nad raportem prof. B. Góralczyka „Unia Europejska w kryzysie egzystencjalnym?”, przygotowanym dla think tanku „Nowa Konfederacja”.

Więcej

Prof. B. Góralczyk w węgierskich mediach

Prof. Góralczyk w węgierskich mediach m.in o aktualnej sytuacji w Polsce i współpracy w ramach Grupy Wyszechradzkiej

Więcej

XIX Kongres Komunistycznej Partii Chin – komentarze Prof. Góralczyka

W ostatnich dniach w Chinach odbył się XIX Krajowy zjazd Komunistycznej Partii Chin (ZG). Wydarzenie to miało nakreślić kierunek, w jakim w przyszłości podążać będzie państwo Xi Jingpina. To właśnie temu kongresowi, oraz roli Chin w najbliższych...
Więcej

O sytuacji w Chinach – prof. Góralczyk w TV Rzeczpospolita

Prof. Bogdan Góralczyk ocenia aktualną sytuację w Państwie Środka w TV Rzeczpospolita. Do obejrzenia tutaj:...
Więcej

O stanowisku Chin ws. kryzysu północnokoreańskiego – prof. Góralczyk dla wp.pl

Po niedawnym pobycie w Chinach prof. B. Góralczyk wyjaśnia na portalu wp.pl stanowisko Państwa Środka w kwestii kryzysu północnokoreańskiego. Zachęcamy do lektury artykułu znajdującego się pod adresem:...
Więcej

Tak samo jak na świecie, w CE dużo się dzieje!

Sam sprawdź organizowane przez nas debaty!

W trakcie studiów mamy okazję poszerzać swoją wiedzą podczas spotkań z wieloma osobistościami ze świata nauki, polityki i mediów. Co najważniejsze, wiele z tych wydarzeń organizują studeci. Chcesz dołączyć do zespołu? Zachęcamy, bo warto!

 

 

Relacja z XI Konferencji Społeczności CE UW – Świat i UE w epoce Trumpa

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją z XI Konferencji Społeczności CE UW. Oprócz relacji tekstowej i zdjęciowej zachęcamy do oglądania video z konferencji!

Więcej

Europejskie środy na Ksawerów | Podejmowanie decyzji w UE

Już 24 maja (środa) o godz. 18.00 ostatnie spotkanie w tym roku akademickim. Tym razem wykład poprowadzi Jarosław Pietras, który specjalnie przyleci na nasze spotkanie z Brukseli.

Więcej

Europejskie środy na Ksawerów: Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

26 kwietnia 2017 (środa) godz. 18.00 sala 109 w budynku dydaktycznym Ksawerów (al. Niepodległości 22, I piętro) Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Debaty Publicznej zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu...
Więcej

Europejskie środy na Ksawerów: Paradoks euro.

Wydarzenia w ramach Centrum Debaty Publicznej CE UW: Wykład pt. "Dlaczego wspólna waluta stanowi zagrożenie dla Unii Europejskiej?” poprowadzą Stefan Kawalec oraz Ernest Pytlarczyk - współautorzy książki "Paradoks euro. Jak wyjść z...
Więcej

Europejskie środy na Ksawerów: Falstart UE jako potęgi globalnej

Wydarzenia w ramach Centrum Debaty Publicznej CE UW: Spotkanie pt. "Falstart UE jako potęgi globalnej (bez szans na powtórkę?)” poprowadził prof. Roman Kuźniar, politolog i dyplomata, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw...
Więcej

Europejskie środy na Ksawerów: Powrót historii: UE po Brexit

Wydarzenia w ramach Centrum Debaty Publicznej CE UW: Pierwszy wykład cyklu Europejskie środy na Ksawerów: pt. "Powrót Historii. Unia Europejska po BREXIT" wygłosił prof. Bogdan Góralczyk, Dyrektor Centrum Europejskiego, politolog,...
Więcej

Debata “Po co nam studia?”

Wydarzenia w ramach Centrum Debaty Publicznej CE UW: Debata odbyła się 12.06.2016 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Miała charakter interaktywnej merytorycznej dyskusji z udziałem publiczności. Prelegenci byli...
Więcej

X KonferencjaCE “Nowa Europa – Jaka będzie Unia przyszłości?”

Wydarzenia w ramach Centrum Debaty Publicznej CE UW: Jubileuszowa konferencja społeczności CE odbyła się 22.04.2016 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Składała się z 3 paneli dyskusyjnych oraz z  wykładu inauguracyjnego....
Więcej

Co jeszcze robimy po zajęciach?

Wspólne wypady, wyjazdy, imprezy i nie tylko

W roku akademickim mamy okazję spotykać się na organizowanych przez studentów imprezach i wydarzeniach kulturalnych! Dzięki temu na zajęciach zawsze znajdziesz kogoś znajomego i zawiążesz wiele niepowtarzalnych przyjaźni.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Czy chcesz studiować w University College London, Sciences Po w Paryżu, Universiteit Maastricht i Lund University? A może chciałbyś pojechać na południe i dołączyć do studentów w Rzymie, w Madrycie czy Ljublanie? Chcesz dołączyć do generacji Erasmus? Z nami to proste! Zostań studentem Centrum Europejskiego UW i skorzystaj z oferty stypendialnej Erasmus+. Bardzo do tego zachęcamy! Dlaczego? Ponieważ zależy nam, żebyś rozwijał swoją wiedzę o Europie, poznawał inne niż nasze punkty widzenia i inne metody pracy! Wiemy, jak dobrze przygotować Cię do studiów za granicą. Potrafimy z Tobą pracować podczas Twojego wyjazdu i czekamy na Twój powrót, żeby wspólnie wykorzystać Twoją wiedzę, nowe umiejętności i wyszlifowany język obcy!

Czeka na Ciebie bardzo bogata oferta uczelni, do których możesz wyjechać na studia licencjackie i magisterskie – aż 63 miejsca w uczelniach w całej Europie! Nasza oferta wyjazdów jest dostosowana do potrzeb i zainteresowań naszych studentów, a procedura kwalifikacyjna jest uproszczona, spersonalizowana i nastawiona na osobisty sukces studenta za granicą.
Chciałbyś zdobyć doświadczenie zawodowe za granicą? To znowu proste! Zostań naszym studentem i korzystaj z dofinansowania praktyk europejskich Erasmus Plus.

Gdzie będziesz mógł pojechać?

Dowiedz się więcej

13438865_1185377498193680_4170272182323894802_n

Paula Sawicka, studentka CE w latach 2013-2016

Do Centrum Europejskiego przyciągnął mnie interdyscyplinarny charakter oferowanych zajęć, a także chęć zrozumienia mechanizmów międzynarodowych. Już na samym początku zaskoczyła mnie otwartość kadry naukowej oraz szeroki zakres zajęć dodatkowych organizowanych w ramach działalności samorządu studentów.
W CE przeżyłam 3 lata intensywnego rozwoju intelektualnego i osobistego. Wykłady i ćwiczenia bardzo poszerzyły moje horyzonty, a projekty samorządowe nauczyły pracy z zespołem, koordynacji zadań, budżetowania, zaawansowanej obsługi pakietu Microsoft Office oraz umożliwiły spotkania z wieloma niesamowitymi ludźmi. Bez wątpienia, to właśnie studia w Centrum Europejskim umożliwiły mi znalezienie pracy w dużej, międzynarodowej korporacji i dały wiarę we własne możliwości.

Małgorzata Stano, studentka CE w latach 2012-2015

Centrum Europejskie wspominam jako intensywne trzy lata studiów licencjackich, czyli dokładnie to, czego potrzebuje każdy student – bo studia to nie tylko nauka, to także rozwijanie siebie i nabieranie umiejętności, takich jak na przykład przełamywanie strachu przed wystąpieniami publicznymi. Zdjęcie obok zostało zrobione w 2013 roku na jednej z konferencji, zorganizowanej przez Centrum Debaty Publicznej – projekt działający przy CE. CDP dało mi szanse pracy ze świetnymi ludźmi przy tworzeniu ciekawych event’ów. Razem zorganizowaliśmy wiele konferencji, lokalnych jak i ogólnopolskich. Miałam okazję poznać wielu interesujących prelegentów. Byłam aktywnym członkiem CDP w latach 2012-2014, po czym dzięki bogatej ofercie stypendiów udało mi się wyjechać na rocznego Erasmusa do Włoch. CE to nie tylko CDP, to także Samorząd, którego również byłam członkiem. Wspólnie organizowaliśmy wyjazdy integracyjne dla „świeżaków”, imprezy tematyczne, a także wyjazdy takie jak majówka. W CE każdy znajdzie coś dla siebie. Poza wiedzą, na pewno wyniesiecie ze sobą bagaż wspomnień i doświadczeń, które z pewnością zaprocentują w przyszłości. Polecam studiowanie w CE!

Gosia Stano

18985541_1516567695081327_821432462_n

Adam Leśniewicz, student studiów I i II stopnia w CE w latach 2009-2014

W dzisiejszym świecie innowacyjne jest to, co tkwi „pomiędzy”. Najważniejszym doświadczeniem studiowania jest nauczenie się myślenia, łączenia ze sobą faktów i procesów. To możliwe tylko wtedy, gdy wyjdziemy poza sztywne ramy jednej dziedziny nauki. Interdyscyplinarne studia w Centrum Europejskim łączące ekonomię, prawo, socjologię, antropologię kulturową i politologię były świetnym treningiem holistycznego postrzegania rzeczywistości. To przydaje się zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
Ogromną zaletą studiowania w Centrum Europejskiego była dla mnie również „rodzinna” atmosfera, której nie doświadczy się studiując na dużych wydziałach. W CE możliwe jest nawiązania bliskiego kontaktu z kadrą dydaktyczną, pogłębianie swoich pasji i zainteresowań. Zintegrowane środowisko studenckie to z kolei motywator do podejmowania działań wychodzących poza standardowy tok studiów – w ramach Samorządu, koła naukowego, czy innych inicjatyw.