I Seminarium Migracyjne EUMIGRO w SGH – zaproszenie na 05.04.2017

21 marca 2017

Facebooktwitter

Szanowni Państwo,

w imieniu Katedry Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Współorganizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Seminarium Migracyjnym EUMIGRO pt. „Migracje, uchodźstwo i azyl w Europie – wczoraj, dziś, jutro”, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 r. (środa), godz. 11.30–15.15, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, bud. C, Aula I. W ramach seminarium zaplanowano dwa panele eksperckie z udziałem przedstawicieli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

Program seminarium i formularz rejestracji on-line znajdą Państwo na stronie www pod adresem: http://eumigro.eu/pl

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszego zaproszenia na seminarium Państwa Współpracownikom, Doktorantom, Studentom, Koleżankom, Kolegom i wszystkim osobom zainteresowanym problematyką migracji w Europie, a także – jeśli to możliwe – opublikowanie zaproszenia / informacji o seminarium na stronach internetowych Państwa instytucji i w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter).

Więcej informacji:
• Strona www EUMIGRO: http://eumigro.eu/pl
• Facebook: https://www.facebook.com/eumigro/
• Twitter: https://twitter.com/EUMIGRO/
Wydarzenie otwiera cykl Seminariów Migracyjnych EUMIGRO organizowanych w ramach projektu EUMIGRO – “Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration – an Interdisciplinary Approach” kierowanego przez dr Martę Pachocką w SGH w latach 2016–2019 przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.
Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny
• dr Marta Pachocka – Kierownik EUMIGRO, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
• prof. SGH dr hab. Maciej Cesarski – Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
• prof. UEP dr hab. Andrzej Przymeński – Katedra Socjologii i Filozofii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• dr Jan Misiuna – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
• dr Jerzy Łazor – Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
• mgr Michał Budziński – doktorant, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
• mgr Anna Derelkowska – doktorant, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
• mgr Łukasz Drozda – doktoant, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kontakt: jeanmonnet.eumigro@nullgmail.com

PROGRAM