Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów

Projekt pt. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów (nr POWR.03.01.00-00-T126/18) finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na Trzecią Misję Uczelni (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Łączna wartości projektu 988 743,74 zł, w tym kwota dofinansowania 958 843,74 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021. W jego ramach zostanie przygotowany i wielokrotnie zrealizowanych 13 tematycznych kursów.

 

Konkurs Trzecia Misja Uczelni dotyczy opracowania programów kursów/szkoleń wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

 

aktywizację społeczną i zawodową,
– poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań,
– pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
– zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

 

Projekty służy realizacji celów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 13 kursów/szkoleń.

Kursy dla uczestników Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego Wieku

 

Kurs nr 1. Niech Ci spadek lekki będzie (zarys prawa spadkowego)

 

Kurs nr 2. Nie daj się nabić w garnek (ochrona osób chorych i starszych przed nadużyciami prawnymi)

 

Kurs nr 3. Dożywocie i odwrócona hipoteka, opieka prawna osoby ubezwłasnowolnionej, kuratela rozwiązania cywilnoprawne dotyczące wsparcia w chorobie i wieku podeszłym

 

Kurs nr 4. Dobra czy zła technologia? Problemy etyczne we współczesnym świecie

„Rozwój technologii ułatwia życie codzienne nas wszystkich. Coraz częściej jednak uświadamiamy sobie problemy i zagrożenia płynące z postępu cywilizacyjnego. Stajemy przed pytaniami, na które musimy odpowiedzieć jako pierwsi. Nie uczono nas o tym w domu ani w szkole. Na kursie nie dowiesz się, co jest dobre, a co złe. Otrzymasz jednak narzędzia, aby krytycznie patrzeć na zmieniający się świat”.

 

Kurs nr 5. Zasada wzajemności – podstawa życia społecznego, czyli ustanawianie, utrzymywanie i zrywanie więzi z ludźmi

Dlaczego czujemy radość rozpakowując prezent gwiazdkowy? Dlaczego czujemy rozczarowanie? Dlaczego denerwujemy się, kiedy przychodzi do wyboru prezentu dla osoby bliskiej lub znajomej? Dlaczego dajemy pieniądze lub jedzenie osobom o to proszącym, choć często uważamy, że nie powinniśmy? Z jakich powodów odpisujemy jeden procent podatku na rzecz potrzebujących – i wybieramy komu go przekażemy – choć gdyby chodziło jedynie o pomniejszenie wpływu budżetowego powinno nam być wszystko jedno? Dlaczego prosta wymiana uwag z sąsiadem o pogodzie lub stanie zdrowia pieska daje nam satysfakcję? Dlaczego poświęcamy godziny lub dni, na pomoc rodzinie czy bliskim kosztem konieczności zwolnienia z pracy? Dlaczego zabieramy z pracy służbowe produkty (papier, herbatę, długopisy, co tylko wpadnie w ręce), kserujemy książkę dla dziecka lub inne prywatne dokumenty i uważamy, że to w porządku? Dlaczego sądzimy, że pomoc państwa powinna być skierowana na potrzeby w kraju, a nie na wsparcie ofiar suszy w jakimś afrykańskim państwie? Dlaczego oczekujemy, że nasze wsparcie materialne zostanie wykorzystane przez odbiorców tak, jak my chcemy – a nie oni? Dlaczego niewdzięczność tych, którym pomogliśmy, często prowadzi do zerwania kontaktu z nimi?

Choć na pierwszy rzut oka pytania mogą wydawać się ze sobą niezwiązane, odpowiemy na nie wszystkie. Choć dotyczą różnych sfer: prywatnej i publicznej, są osobiste i związane z bardziej ogólnym światopoglądem – wszystkie wiążą się z najbardziej uniwersalną zasadą organizującą ludzkie życie (życie społeczne) – z zasadą wzajemności.

Świadomość działania zasady wzajemności to dobre relacje w rodzinie i pracy. To zrozumienie swojego miejsca w strukturze społecznej i możliwość jego zmiany. Ten kurs pozwala zrozumieć nasze działania i ograniczenia. Może odmienić nasze życie.

 

Kurs nr 6. Historia w filmie, film w historii

Lubisz kino? Interesujesz się historią? Zawsze czułeś, że film historyczny to nie do końca historia, ale nie wiedziałeś dlaczego? Te spotkania są dla Ciebie. Nie musisz posiadać żadnej wiedzy o filmie, nie musisz znać teorii filmoznawczych ani śledzić recenzji krytyków. W trakcie kursu pomożemy ci zrozumieć, w jaki sposób filmy historyczne tworzą nasze wizje przeszłości. Dowiesz się, jak działa narracja filmowa. Film historyczny nie zawsze przekazuje prawdę historyczną. Czasem trudno dojść do tego, jaka ta prawda w ogóle jest. W trakcie naszego kursu dowiesz się, jak film buduje obraz przeszłości, jak ukazuje bohaterów, wrogów. Jak są w nim pokazywane wydarzenia historyczne. W trakcie kursu będziesz mógł poczuć się jak krytyk filmowy, historyk, filmoznawca. Będzie to unikatowa możliwość podyskutowania o kinie historycznym ze specjalistami.

 

Kursy dla uczestników Uniwersytetu Drugiego Wieku

 

Kurs nr 7. Prawo pracy

 

Kurs nr 8. Europa a najważniejsze rynki wschodzące

 

Kursy dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Kurs nr 9. Cyfrowa podróż w czasie – biblioteki cyfrowe dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza

Lubisz ciekawostki historyczne? Przyjdź do nas, nauczymy Cię, jak je znaleźć i jak podzielić się nimi z innymi. Ciekawe historie są w Twoim zasięgu, pomożemy Ci je odkryć i wykorzystać. 

Poznaj z nami historię Soboru św. Aleksandra Newskiego, monumentalnej budowli, która stała na dzisiejszym Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zobacz, kto ją zbudował i w jakim celu. Dowiedź się, dlaczego już jej nie ma. Poznaj z nimi przedziwną historię Pałacu Staszica z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie. Dowiedz się, dlaczego warszawska prasa milczała, gdy otwierano Most Poniatowskiego. Te i inne informacje uczymy odnajdywać w bibliotekach cyfrowych. Przywracamy pamięć o dawnych czasach. Wsłuchujemy się w gorące dyskusje naszych przodków, odkrywamy pasjonujące życie zwyczajnych ludzi. Z nami dowiedz się, czym żyli mieszkańcy Mazowsza 100 i więcej lat temu!

 

Kursy dla młodzieży szkół średnich

 

Kurs nr 10. Olimpiada na medal! Wiedza o społeczeństwie (WoS)

Jeśli planujesz start w olimpiadzie z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkół ponadpodstawowych mamy dla Ciebie propozycje – powtórz materiał razem z nami!

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii w ramach projektu „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” zaprasza na kursy przygotowujące do olimpiady z WoS.

Każdy kurs to:

 • dużo rzetelnej wiedzy oraz ćwiczenia praktyczne
 • małe grupy
 • specjalnie przygotowany bezpłatny podręcznik dla każdego uczestnika
 • fantastyczni, sprawdzeni wykładowcy znani z zajęć DUCHa
 • 60 godzin zajęć podzielonych na 10 spotkań w weekendy prowadzonych w salach Uniwersytetu Warszawskiego
 • przerwa kawowa i obiadowa
 • wygodna lokalizacja, w pobliżu stacji metra Wilanowska 

Kogo zapraszamy?

Kursy dedykowane są wszystkim uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy rozważają udział w konkursie kuratoryjnym z WoSu.

Nie trzeba być w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej, żeby wziąć udział w naszym kursie. Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów liceów oraz techników z dowolnej klasy.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wydrukować, podpisać oraz przesłać do nas dokumenty (formularz zgłoszeniowy, deklarację RODO, regulamin projektu) dostępne na stronie www.duch.edu.pl

Więcej informacji: uniwersytet@nullduch.edu.pl / tel. 692 981 439

 

Kurs nr 11. Olimpiada na medal! Historia

Jeśli planujesz start w olimpiadzie z historii dla uczniów szkół ponadpodstawowych mamy dla Ciebie propozycje – powtórz materiał razem z nami!

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii w ramach projektu „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” zaprasza na kursy przygotowujące do olimpiady z historii.

Każdy kurs to:

 • dużo rzetelnej wiedzy oraz ćwiczenia praktyczne
 • małe grupy
 • specjalnie przygotowany bezpłatny podręcznik dla każdego uczestnika
 • fantastyczni, sprawdzeni wykładowcy znani z zajęć DUCHa
 • 60 godzin zajęć podzielonych na 10 spotkań w weekendy prowadzonych w salach Uniwersytetu Warszawskiego
 • przerwa kawowa i obiadowa
 • wygodna lokalizacja, w pobliżu stacji metra Wilanowska 

Kogo zapraszamy?

Kursy dedykowane są wszystkim uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy rozważają udział w konkursie kuratoryjnym z historii.

Nie trzeba być w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej, żeby wziąć udział w naszym kursie. Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów liceów oraz techników z dowolnej klasy.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wydrukować, podpisać oraz przesłać do nas dokumenty (formularz zgłoszeniowy, deklarację RODO, regulamin projektu) dostępne na stronie www.duch.edu.pl

Więcej informacji: uniwersytet@nullduch.edu.pl / tel. 692 981 439

 

Kurs nr 12. Matura bez stresu! Wiedza o społeczeństwie (WoS)

Przed Tobą matura z WoS? Nie wkuwaj w domu, pouczmy się razem!

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii w ramach projektu „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” zaprasza na kursy przygotowujące do matury z wiedzy o społeczeństwie.

Każdy kurs to:

 • dużo rzetelnej wiedzy oraz ćwiczenia praktyczne
 • małe grupy
 • specjalnie przygotowany bezpłatny podręcznik dla każdego uczestnika
 • fantastyczni, sprawdzeni wykładowcy znani z zajęć DUCHa
 • 60 godzin zajęć podzielonych na 10 spotkań w weekendy prowadzonych w salach Uniwersytetu Warszawskiego
 • przerwa kawowa i obiadowa
 • wygodna lokalizacja, w pobliżu stacji metra Wilanowska 

Kogo zapraszamy?

Kursy dedykowane są wszystkim uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy rozważają zdawanie matury z wiedzy o społeczeństwie.

Nie trzeba być w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej, żeby wziąć udział w naszym kursie. Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów liceów oraz techników z dowolnej klasy.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wydrukować, podpisać oraz przesłać do nas dokumenty (formularz zgłoszeniowy, deklarację RODO, regulamin projektu) dostępne na stronie www.duch.edu.pl

Więcej informacji: uniwersytet@nullduch.edu.pl / tel. 692 981 439

 

Kurs nr 13. Matura bez stresu! Historia

Przed Tobą matura z historii? Nie wkuwaj w domu, pouczmy się razem!

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii w ramach projektu „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” zaprasza na kursy przygotowujące do matury z historii.

Każdy kurs to:

 • dużo rzetelnej wiedzy oraz ćwiczenia praktyczne
 • małe grupy
 • specjalnie przygotowany bezpłatny podręcznik dla każdego uczestnika
 • fantastyczni, sprawdzeni wykładowcy znani z zajęć DUCHa
 • 60 godzin zajęć podzielonych na 10 spotkań w weekendy prowadzonych w salach Uniwersytetu Warszawskiego
 • przerwa kawowa i obiadowa
 • wygodna lokalizacja, w pobliżu stacji metra Wilanowska 

Kogo zapraszamy?

Kursy dedykowane są wszystkim uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy rozważają zdawanie matury z historii.

Nie trzeba być w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej, żeby wziąć udział w naszym kursie. Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów liceów oraz techników z dowolnej klasy.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wydrukować, podpisać oraz przesłać do nas dokumenty (formularz zgłoszeniowy, deklarację RODO, regulamin projektu) dostępne na stronie www.duch.edu.pl

Więcej informacji: uniwersytet@nullduch.edu.pl / tel. 692 981 439

luty 2019 – sierpień 2019

Przygotowanie kursów i podręczników

 

wrzesień 2019 – styczeń 2020

Szczegółowy terminarz podamy do wiadomości już wkrótce

Jedna edycja kursów:

 • Kurs nr 1. Zarys prawa spadkowego.
 • Kurs nr 2. Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi.
 • Kurs nr 3. Dożywocie i odwrócona hipoteka, opieka prawna osoby ubezwłasnowolnionej, kuratela rozwiązania cywilnoprawne dotyczące wsparcia w chorobie i wieku podeszłym
 • Kurs nr 4. Problemy etyczne we współczesnym świecie.
 • Kurs nr 5. Fundament życia społecznego zasada wzajemności.
 • Kurs nr 6. Film jako źródło wiedzy historycznej.
 • Kurs nr 7. Prawo pracy.
 • Kurs nr 8. Europa a najważniejsze rynki wschodzące.
 • Kurs nr 9. Rozwój kompetencji cyfrowych dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza.

Dwie edycje kursów:

 • Kurs nr 10. Kursy dla uczestników olimpiad z zakresu nauk społecznych.
 • Kurs nr 11. Kursy dla uczestników olimpiad historycznych.

+ 2 kursy wyjazdowe (do domów opieki osób starszych)

 

luty 2020 – czerwiec 2020

Dwie edycje kursów:

 • Kurs nr 1. Zarys prawa spadkowego.
 • Kurs nr 2. Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi.
 • Kurs nr 3. Dożywocie i odwrócona hipoteka, opieka prawna osoby ubezwłasnowolnionej, kuratela rozwiązania cywilnoprawne dotyczące wsparcia w chorobie i wieku podeszłym
 • Kurs nr 4. Problemy etyczne we współczesnym świecie.
 • Kurs nr 5. Fundament życia społecznego zasada wzajemności.
 • Kurs nr 6. Film jako źródło wiedzy historycznej.
 • Kurs nr 7. Prawo pracy.
 • Kurs nr 8. Europa a najważniejsze rynki wschodzące.
 • Kurs nr 9. Rozwój kompetencji cyfrowych dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza.
 • Kurs nr 12. Kurs maturalne z zakresu nauk społecznych.
 • Kurs nr 13. Kurs maturalny z zakresu historii.

+ 3 kursy wyjazdowe (do domów opieki osób starszych)

 

wrzesień 2020 – styczeń 2021

Dwie edycje kursów:

 • Kurs nr 1. Zarys prawa spadkowego.
 • Kurs nr 2. Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi.
 • Kurs nr 3. Dożywocie i odwrócona hipoteka, opieka prawna osoby ubezwłasnowolnionej, kuratela rozwiązania cywilnoprawne dotyczące wsparcia w chorobie i wieku podeszłym
 • Kurs nr 4. Problemy etyczne we współczesnym świecie.
 • Kurs nr 5. Fundament życia społecznego zasada wzajemności.
 • Kurs nr 6. Film jako źródło wiedzy historycznej.
 • Kurs nr 7. Prawo pracy.
 • Kurs nr 8. Europa a najważniejsze rynki wschodzące.
 • Kurs nr 9. Rozwój kompetencji cyfrowych dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza.
 • Kurs nr 10. Kursy dla uczestników olimpiad z zakresu nauk społecznych.
 • Kurs nr 11. Kursy dla uczestników olimpiad historycznych.

+ 3 kursy wyjazdowe (do domów opieki osób starszych)

 

luty 2021 – czerwiec 2021

Jedna edycja kursów:

 • Kurs nr 1. Zarys prawa spadkowego.
 • Kurs nr 2. Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi.
 • Kurs nr 3. Dożywocie i odwrócona hipoteka, opieka prawna osoby ubezwłasnowolnionej, kuratela rozwiązania cywilnoprawne dotyczące wsparcia w chorobie i wieku podeszłym
 • Kurs nr 4. Problemy etyczne we współczesnym świecie.
 • Kurs nr 5. Fundament życia społecznego zasada wzajemności.
 • Kurs nr 6. Film jako źródło wiedzy historycznej.
 • Kurs nr 7. Prawo pracy.
 • Kurs nr 8. Europa a najważniejsze rynki wschodzące.
 • Kurs nr 9. Rozwój kompetencji cyfrowych dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza.

Dwie edycje kursów:

 • Kurs nr 12. Kurs maturalne z zakresu nauk społecznych.

 • Kurs nr 13. Kurs maturalny z zakresu historii.

+ 2 kursy wyjazdowe (do domów opieki osób starszych)

 

Głównym beneficjentem projektu pt. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów jest Uniwersytet Warszawski, a głównym koordynatorem projektu – dr Anna Ogonowska z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski w projekcie będą reprezentować także:

 • dr Kamil Zajączkowski,
 • dr Anna Ostrowska,
 • dr Jana Planavova-Latanowicz,
 • dr hab. Elżbieta Durys.

Trzej partnerzy projektu to:

Fundacja Instytut Nauk o Polityce reprezentowana przez

 • dr Karolinę Kochańczyk-Bonińską,
 • dra Jarosława Szczepańskiego,
 • Paulinę Kalinę.

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii reprezentowana przez:

 • Agnieszkę Kaczmarczyk,
 • Katarzynę Mickiewicz.

Dom Kultury „Praga” reprezentowany przez:

 • Katarzynę Sołtys,
 • Marzenę Wieczorek-Starczewską,
 • Kamilę Kobus.

9 maja 2019 r. robocze spotkanie Partnerów projektu i Rady Partnerstwa omawiające postępy prac nad konspektami metodycznymi oraz podręcznikami. Zaczęto tworzyć harmonogram pierwszego semestru zajęć. Zaprezentowano także szczegółowe zasady rekrutacji na kursy drugiego i trzeciego wieku.
 

IMG_20190509_112447


25 kwietnia 2019 r. troje kolejnych osób – reprezentantów Partnerów w projekcie wzięło udział w szkoleniu dotyczącym systemu SL2014.


19 marca 2019 r. troje uczestników projektów – reprezentantów Lidera i dwóch Partnerów wzięło udział w szkoleniu dotyczącym systemu SL2014, w którym rozliczany jest projekt.

 

Szkolenie SL2014


28 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie Partnerów projektu pn. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów, na którym powołano do życia Radę Partnerstwa, w skład której weszły następujące osoby:

 • Anna Ogonowska, Uniwersytet Warszawski,
 • Kamil Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski,
 • Karolina Kochańczyk-Bonińska, Fundacja Instytut Nauki o Polityce,
 • Jarosław Szczepański, Fundacja Instytut Nauki o Polityce,
 • Agnieszka Kaczmarczyk, Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii,
 • Katarzyna Mickiewicz, Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii,
 • Katarzyna Sołtys, Dom Kultury „Praga”,
 • Marzena Wieczorek-Starczewska, Dom Kultury „Praga”.

Wybrano także przewodniczącą Rady – dr Annę Ogonowska oraz wiceprzewodniczącego – dra Jarosława Szczepańskiego.

Zatwierdzono ostatecznie skład zespołów metodyków oraz wyznaczono autorów podręczników.


12 lutego 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało z Uniwersytetem Warszawskim, reprezentującym także partnerów – Fundację Instytut Nauki o Polityce, Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii oraz Dom Kultury „Praga” – umowę na dofinansowanie projektu pt. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów. Oznacza to, że tego dnia rozpoczął się projekt.

Tego dnia w siedzibach Lidera i Partnerów projektu zawisły plakaty informujące o realizacji projektu i jego dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Plakat Informacyjny

 

Oprócz tego na stronach internetowych Lidera i Partnerów pojawiły się informacje o realizacji projektu.

 

Dzialania Info1

Dzialania Info4 Praga

 

Dzialania Info2 Inop.jpg Dzialania Info3 Duch


6 lutego 2019 r. odbyło się robocze spotkanie partnerów projektu Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów w celu omówienia organizacji prac oraz ustalenia planu pracy w pierwszym etapie projektu. Na spotkaniu ustalono tryb pracy 3-osobowych zespołów, których zadaniem jest przygotowanie konspektów 13 kursów przygotowywanych w projekcie. Dyskutowano także nad składem zespołów oraz wyborem autorów podręczników do kursów. Zaprezentowano także logo projektu.

Spotkanie1

Zdjęcia i filmy dokumentujące realizacje projektu

[strona w budowie]

[strona w budowie]