Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów

Projekt pt. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów (nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18) finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na Trzecią Misję Uczelni (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Łączna wartości projektu 988 743,74 zł, w tym kwota dofinansowania 958 843,74 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021. W ramach projektu zostanie przygotowany i wielokrotnie zrealizowanych 13 tematycznych kursów.

 

Konkurs Trzecia Misja Uczelni dotyczy opracowania programów kursów/szkoleń wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

 

aktywizację społeczną i zawodową,
– poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań,
– pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
– zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

 

Projekty służy realizacji celów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 13 kursów/szkoleń.

W projekcie przewidziano przygotowanie i realizację następujących kursów:

Kursy dla uczestników Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego Wieku

 • Kurs nr 1. Zarys prawa spadkowego.
 • Kurs nr 2. Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi.
 • Kurs nr 3. Dożywocie i odwrócona hipoteka, opieka prawna osoby ubezwłasnowolnionej, kuratela rozwiązania cywilnoprawne dotyczące wsparcia w chorobie i wieku podeszłym
 • Kurs nr 4. Problemy etyczne we współczesnym świecie.
 • Kurs nr 5. Fundament życia społecznego zasada wzajemności.
 • Kurs nr 6. Film jako źródło wiedzy historycznej.

 Kursy dla uczestników Uniwersytetu Drugiego Wieku

 • Kurs nr 7. Prawo pracy.
 • Kurs nr 8. Europa a najważniejsze rynki wschodzące.

Kursy dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 • Kurs nr 9. Rozwój kompetencji cyfrowych dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza.

 Kursy dla młodzieży szkół średnich

 • Kurs nr 10. Kursy dla uczestników olimpiad z zakresu nauk społecznych.
 • Kurs nr 11. Kursy dla uczestników olimpiad historycznych.
 • Kurs nr 12. Kurs maturalne z zakresu nauk społecznych.
 • Kurs nr 13. Kurs maturalny z zakresu historii.

luty 2019 – sierpień 2019

Przygotowanie kursów i podręczników

 

wrzesień 2019 – styczeń 2020

Jedna edycja kursów:

 • Kurs nr 1. Zarys prawa spadkowego.
 • Kurs nr 2. Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi.
 • Kurs nr 3. Dożywocie i odwrócona hipoteka, opieka prawna osoby ubezwłasnowolnionej, kuratela rozwiązania cywilnoprawne dotyczące wsparcia w chorobie i wieku podeszłym
 • Kurs nr 4. Problemy etyczne we współczesnym świecie.
 • Kurs nr 5. Fundament życia społecznego zasada wzajemności.
 • Kurs nr 6. Film jako źródło wiedzy historycznej.
 • Kurs nr 7. Prawo pracy.
 • Kurs nr 8. Europa a najważniejsze rynki wschodzące.
 • Kurs nr 9. Rozwój kompetencji cyfrowych dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza.

Dwie edycje kursów:

 • Kurs nr 10. Kursy dla uczestników olimpiad z zakresu nauk społecznych.
 • Kurs nr 11. Kursy dla uczestników olimpiad historycznych.

+ 3 kursy wyjazdowe (do domów opieki osób starszych)

 

luty 2020 – czerwiec 2020

Dwie edycje kursów:

 • Kurs nr 1. Zarys prawa spadkowego.
 • Kurs nr 2. Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi.
 • Kurs nr 3. Dożywocie i odwrócona hipoteka, opieka prawna osoby ubezwłasnowolnionej, kuratela rozwiązania cywilnoprawne dotyczące wsparcia w chorobie i wieku podeszłym
 • Kurs nr 4. Problemy etyczne we współczesnym świecie.
 • Kurs nr 5. Fundament życia społecznego zasada wzajemności.
 • Kurs nr 6. Film jako źródło wiedzy historycznej.
 • Kurs nr 7. Prawo pracy.
 • Kurs nr 8. Europa a najważniejsze rynki wschodzące.
 • Kurs nr 9. Rozwój kompetencji cyfrowych dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza.
 • Kurs nr 12. Kurs maturalne z zakresu nauk społecznych.
 • Kurs nr 13. Kurs maturalny z zakresu historii.

+ 2 kursy wyjazdowe (do domów opieki osób starszych)

 

wrzesień 2020 – styczeń 2021

Dwie edycje kursów:

 • Kurs nr 1. Zarys prawa spadkowego.
 • Kurs nr 2. Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi.
 • Kurs nr 3. Dożywocie i odwrócona hipoteka, opieka prawna osoby ubezwłasnowolnionej, kuratela rozwiązania cywilnoprawne dotyczące wsparcia w chorobie i wieku podeszłym
 • Kurs nr 4. Problemy etyczne we współczesnym świecie.
 • Kurs nr 5. Fundament życia społecznego zasada wzajemności.
 • Kurs nr 6. Film jako źródło wiedzy historycznej.
 • Kurs nr 7. Prawo pracy.
 • Kurs nr 8. Europa a najważniejsze rynki wschodzące.
 • Kurs nr 9. Rozwój kompetencji cyfrowych dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza.
 • Kurs nr 10. Kursy dla uczestników olimpiad z zakresu nauk społecznych.
 • Kurs nr 11. Kursy dla uczestników olimpiad historycznych.

+ 2 kursy wyjazdowe (do domów opieki osób starszych)

 

luty 2021 – czerwiec 2021

Jedna edycja kursów:

 • Kurs nr 1. Zarys prawa spadkowego.
 • Kurs nr 2. Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi.
 • Kurs nr 3. Dożywocie i odwrócona hipoteka, opieka prawna osoby ubezwłasnowolnionej, kuratela rozwiązania cywilnoprawne dotyczące wsparcia w chorobie i wieku podeszłym
 • Kurs nr 4. Problemy etyczne we współczesnym świecie.
 • Kurs nr 5. Fundament życia społecznego zasada wzajemności.
 • Kurs nr 6. Film jako źródło wiedzy historycznej.
 • Kurs nr 7. Prawo pracy.
 • Kurs nr 8. Europa a najważniejsze rynki wschodzące.
 • Kurs nr 9. Rozwój kompetencji cyfrowych dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza.

Dwie edycje kursów:

 • Kurs nr 12. Kurs maturalne z zakresu nauk społecznych.

 • Kurs nr 13. Kurs maturalny z zakresu historii.

+ 3 kursy wyjazdowe (do domów opieki osób starszych)

 

Głównym beneficjentem projektu pt. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów jest Uniwersytet Warszawski, a głównym koordynatorem projektu – dr Anna Ogonowska z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski w projekcie będą reprezentować także:

 • dr Kamil Zajączkowski,
 • dr Anna Ostrowska,
 • dr Jana Planavova-Latanowicz,
 • dr Mirella Kurkowska.

Trzej partnerzy projektu to:

Fundacja Instytut Nauk o Polityce reprezentowana przez

 • dr Karolinę Kochańczyk-Bonińską,
 • dra Jarosława Szczepańskiego,
 • Paulinę Kalinę.

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii reprezentowana przez:

 • Agnieszkę Kaczmarczyk,
 • Katarzynę Mickiewicz,

Dom Kultury „Praga” reprezentowany przez:

 • Katarzynę Sołtys,
 • Kamila Kobus.

1 lutego 2019 r. aktualnie podpisywana jest umowa na realizację projektu pt. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów.

Zdjęcia i filmy dokumentujące realizacje projektu

[strona w budowie]

[strona w budowie]