Dobry start Centrum Europejskiego w ramach 4EU Alliance

20 lipca 2018

Facebooktwittergoogle_plus

W ramach fazy pilotażowej 4EU Alliance Centrum Europejskie jest koordynatorem i głównym wykonawcą projektu Data analytics in European Research and policy-making: SWITCH 4EU Learning Programme and Research Based Teaching Scheme for students of Social Science and Humanities. Na wstępną realizację i rozwinięcie projektu CE otrzymało grant rektorski do 10.000 euro, przeznaczony głównie na mobilność uczestników projektu, zbudowanie sieci współpracy i zaprojektowanie działań merytorycznych we współpracy z jednostkami, które zadeklarowały chęć zaangażowania się w realizację projektu. Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu jest dr Jana Planavova-Latanowicz. Centrum Europejskie jest także członkiem międzywydziałowego konsorcjum badawczego, które zgłosiło multidyscyplinarny projekt Europa Universalis: Societies, civilisations and European identities from Antiquity to the 21st century. Jest to duży, wspólny projekt w obszarze nauk społecznych i humanistycznych ośmiu jednostek UW. Projekt Europa Universalis pozyskał do współpracy prestiżowych partnerów we wszystkich uczelniach Sojuszu. Na wdrożenie fazy pilotażowej Europa Universalis otrzymała grant rektorski także w wysokości 10. 000 euro. Projekt ruszy jesienią. Głównym koordynatorem jest Wydział Historyczny. Z ramienia CE w pracach konsorcjum aktywnie uczestniczą: dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski, dr Agnieszka Chmielewska, mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert, która jednocześnie jest również Pełnomocnikiem Centrum Europejskiego UW ds. 4EU Alliance