Zaznacz stronę

dr hab. Marta Grabowska, prof. ucz. – Social sciences and Humanities in „Horizon Europe”

31 marca 2022

Facebooktwitter

Dr hab. Marta Grabowska, prof. ucz., w dniu 29 marca 2022 r. wygłosiła wykład dla studentów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW.

Wykład nosił nazwę „Social sciences and Humanities in „Horizon Europe” – The European Union’s key founding programme for research and innovation”.

Wykład miał na celu zapoznanie studentów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW z ogólnymi założeniami programu badawczego Unii Europejskiej „Horizon Europe” oraz warunkami udziału w nim. W 2021 r. uruchomiony został nowy Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej „Horizon Europa”. Jest to już dziewiąty Program Ramowy, na który przeznaczono największą, jak dotąd, sumę środków finansowych, tj. 95,3 mld. euro. Program ten będzie realizowany w latach 2021-2027 – odpowiednio do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, tj. Multiannual Financial Framework 2021-2027. „Horizon Europe’ jest kontynuacją programu „Horizon 2020” z okresu „Strategii Europa 2020”.

Program „Horizon Europe” podzielony jest na trzy części, tj. 
1. Excellent Science,
2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness, 
3. Innovative Europe.

W części drugiej zaplanowano ścieżkę badawczą dla nauk społecznych i humanistycznych, tj. Culture, Creativity and Inclusive Society, która otwiera możliwości ubiegania się o środki finansowe na badania z tego zakresu. Głównym celem Programów Ramowych jest wspieranie procesu integracji europejskiej, toteż Komisja Europejska wyznacza zwykle pewne obszary badawcze, których rezultaty mają służyć rozwiązywaniu aktualnych problemów występujących w Unii Europejskiej.

W ramach wspomnianej ścieżki Culture, Creativity and Inclusive Society, Komisja Europejska wyznaczyła trzy podstawowe cele (obszary badawcze): 1. Democracy, 2. Cultural heritage oraz 3. Social and economic transformations. Dwie tury zaproszeń do udziału w tym programie (Call for Research)  już się odbyły. Najbliższe zaproszenie przewidziane jest na grudzień 2022 r. W ramach wykładu omówiono też rolę Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK) w procesie ubiegania się o granty.