Dr Solange Maslowski wykładowcą wizytującym w Centrum Europejskim w roku akademickim 2019-2020

9 października 2019

Facebooktwitter

Centrum Europejskie zgłosiło z sukcesem kandydaturę dr Solange Maslowski do ogólnouniwersyteckiego konkursu na sfinansowanie pobytu dydaktycznego międzynarodowego wykładowcy w ramach programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)  – projektu „Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW”. Wyłonieni w procedurze konkursowej wykładowcy reprezentują nauki przyrodnicze, humanistyczne i społeczne i są wykładowcami w ośrodkach akademickich z Ameryki Północnej, Azji oraz Europy.

Wybór dr Solange Maslowski jako wykładowcy wizytującego ma związek z ciągłym procesem wzmacniania multidyscyplinarnego charakteru europeistyki. Przygotowane przez dr Maslowski zajęcia rozbudują komponent prawny i komponent z zakresu nauk o polityce oraz komponent społeczno-kulturowy. Przybliżą także studentom współzależności występujące w ważnych dla polityk unijnych obszarach: migracji i praw człowieka, a także wzmocnią umiejętności studentów CE w zakresie integrowania wiedzy i umiejętności z różnych obszarów wiedzy europeistycznej. 

Dr Solange Maslowski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Prawa Porównawczego Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie prowadzi studia porównawcze systemów prawnych Czech, Francji i Unii Europejskiej, co sprawia, iż ma dosyć unikalne kompetencje z tego zakresu, które Centrum zamierza wykorzystać w ramach rozwijania komponent prawnego w ramach europeistyki.

Więcej: https://www.uw.edu.pl/wykladowcy-wizytujacy-na-uw/