PhD. Jana Plaňavová-Latanowicz

e-mail address: j.planavova@uw.edu.pl
phone number: +48 22 55 33 307 

Office hours: pLast updated: 24 February 2023
Friday, 1:30pm - 3pm
Room 205

Jana Planavova

PhD. Jana Plaňavová-Latanowicz

Jana Plaňavová – Latanowicz lectures European Economic Law at the Centre for Europe, Warsaw University since 1997. From 1997 until 2003 she was a partner of Schaffer & Partner Law Firm, Prague. She is a member of the Czech Bar since 1994. She graduated summa cum laude from the Faculty of Law Charles University, Prague where she also received her PhD in international law and worked in early 90-ies. She is an author or co-author of numerous books and articles and has engaged in speaking and training activities for lawyers, government officials and business groups alike. Her field of specialisation is: european competition law, comparative contract law and international commecial arbitration. She has acted as sole arbitrator or as chairman of tribunals of three arbitrators on numerous occasions.  These include ICC arbitrations and arbitration under UNCITRAL Arbitration Rules. Having spent over two decades in Poland, she works in Polish as well as in English and her native Czech. She is fluent in Slovak, French and Russian.

For information on classes see: profil w USOSWEB  

Panel on arbitration and competition – report,  E-przegląd Arbitrażowy 1-2/2013, s. 74 http://www.sadarbitrazowy.org.pl/eczasopisma/pdf/e_przeglad_arbitra_owy_pol_nr2.pdf Freedoms of the EU Internal Market (An Outline) in: Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe (ed. D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski), Warsaw University Centre for Europe, 2013, pp. 147-180 The Lugano Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters in relation to arbitration – conclusions for Polish administration of justice, in: On the Road to the European Union - Applicant Countries Perspective (ed. D. Milczarek), Warsaw University Centre for Europe, 2003, ISBN 83-913747-8-5, s.215-227. The Control of Concentrations in the Czech Republic and Poland (Kontrola połączeń w Republice Czeskiej i w Polsce, współautor Christopher Harding), European Competition Law Review (Sweet & Maxwell), nr 15/1999, s. 265. Wolności Rynku Wewnętrznego w: Europeistyka w zarysie, ed. D. Milczarek, A.Z. Nowak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, p.124-149. Wolności Rynku Wewnętrznego w: Integracja Europejska – wybrane problemy, ed. D. Milczarek, A.Z. Nowak, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2003, p.139-176. Europejskie prawo gospodarcze (współautorzy: W.Hoff, M.Marciniszyn, K.Walczak, P.Saganek), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego, Warszawa 2001 Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i ochrona praw podstawowych, Dom wydawniczy ABC, 1999 Redaktor tomów 1, 2, 3 (publikacja Centrum Europejskiego, Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu PHARE/FIESTA II., 1998): Tom 1 Dokumenty dotyczące przystąpienia do Wspólnot Europejskich Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii oraz Grecji Tom 2 Dokumenty Dotyczące przystąpienia do Wspólnot Europejskich Hiszpanii i Portugalii Tom 3. Dokumenty dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej Austrii, Finlandii i Szwecji. Kontrola sądowa we Wspólnotach Europejskich (Judicial control in the European Community), Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2/1996, p. 59-75. Podstawy prawne stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w prawie Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej (Legal Grounds for the Application of the European Convention of Human Rights in the Czech and Slovak Republics), Biuletyn Ośrodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 3-4/1998, s. 137.