dr hab. Wojciech Gagatek

e-mail address: w.gagatek@uw.edu.pl
phone number: +48 22 55 33 337  

Office hours: pLast updated: 9 March 2017
Office hours before summer break: 21 June and 5 July, 17h00.
room: 206A

Pobrane

dr hab. Wojciech Gagatek

 

Information on lectures and classes can be found at: WEBUSOS

Bardi, L., Bressanelli, E., Calossi, E., Cicchi, L., Gagatek, W., & Pizzimenti, E. Political Parties and Political  Foundations at European Level.  Challenges and Opportunities. Parlament Europejski: Bruksela 2014. full text version Gagatek, W. „Przydatność teorii integracji europejskiej w wyjaśnianiu konsekwencji kryzysu ekonomiczno-finansowego”, in: B. Góralczyk (ed.), Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014, p. 11-23. Gagatek, W. „Perspektywy utworzenia transnarodowych list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego”, in: A. Pacześniak, R. Wiszniowski (ed.), Europejska scena partyjna i jej aktorzy, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2014, p. 199-221. read the unformatted version Gagatek, W. „Dyscyplinarna analiza czy interdyscyplinarna synteza? Uwagi o  europeistyce jako kierunku studiów uniwersyteckich”, in: J. Czaputowicz (ed.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014, p. 337-353. Full version Więcej na mojej stronie osobistej www.wojciechgagatek.pl