The Advisory Committee of the “Studia Europejskie” consists of:

Adrian Corpădean – Babes-Bolyai University

Zbigniew Czachór – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jan Hornat – Institute of International Relations, Prague

Goran Ilik – University „St. Kliment Ohridski” – Bitola

Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Szkoła Główna Handlowa

Małgorzata Król – Uniwersytet Łódzki

Ewa Latoszek – Szkoła Główna Handlowa

Zdzisław Mach – Uniwersytet Jagielloński

Markijan Malsky – Ivan Franko Lviv National University

Chantal Millon-Delsol – Universite de Marne-la-Vallee

Matthias Niedobitek – University of Chemnitz

Alojzy Z. Nowak – Uniwersytet Warszawski

Huang Ping – Chinese Academy of Social Sciences

Gulshan Sachdeva – Jawaharlal Nehru University

Wojciech Sadurski – University of Sydney

Ivo Šlosarčík – Charles University

Rafael Vazquez-Garcia University of Granada

Anna Zielińska-Głębocka – Uniwersytet Gdański

Editor in Chief

Artur Adamczyk