Zaznacz stronę

Galeria oraz wystąpienie dyrektora Centrum Europejskiego – Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 CE UW

30 października 2020

Facebooktwitter

Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz przeczytania treści wystąpienia dr hab. Kamila Zajączkowskiego, Dyrektora Centrum Europejskiego UW z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w Centrum Europejskim UW, która odbyła się z udziałem JM Rektora UW Prof. Alojzego Z. Nowaka!

Galerię znajdziecie Państwo pod treścią wystąpienia.

Uroczystość odbyła się 13 października 2020r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.

Poniżej publikujemy treść wystąpienia dr hab. Kamila Zajączkowskiego oraz listę gości obecnych podczas inauguracji:

Witam Państwa bardzo serdecznie na inauguracji roku akademickiego w CE UW. To wielka przyjemność i zaszczyt Gościć wszystkich Państwa na naszej uroczystości. Świętujemy dziś rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego. Uroczystość ta w tym roku jest nietypowa. Pierwszy raz bowiem  w historii nie możemy się spotkać wszyscy razem, by wspólnie celebrować ten szczególny dzień w kalendarzu akademickim. Pozostaję jednak w nadziei, że ci z Państwa którzy nie mogą być z nami dziś fizycznie, są z nami myślami i przed monitorami komputerów. Uroczystość ta jest bowiem transmitowana online.

Pozwólcie Państwo, że na wstępie, przedstawię moich najbliższych współpracowników, z którymi będzie mi dane kierować CE przez najbliższe 4 lata. Przedstawiam Państwu Panią dr Annę Ogonowską – dyrektor ds. kształcenia i Panią dr Agnieszkę Chmielewską – Zastępca Dyrektora CE. Pani Doktor nie może być z Nami tu dziś. Agnieszko, dużo zdrowia życzę TOBIE!

Chciałbym bardzo serdecznie przywitać Jego Magnificencje, Rektora UW, Pana Prof. Alojzego Nowaka. Panie Rektorze, w imieniu swoim, dyrekcji i całej społeczności CE chciałbym podziękować Panu Rektorowi za przybycie na naszą inaugurację i za wygłoszenie przez Pana Rektora wykładu inauguracyjnego. To wielki dla Nas zaszczyt.

Witam bardzo serdecznie jednych z głównych bohaterów dzisiejszego spotkania. Studentki i Studentów I roku Europeistyki. Witam także pozostałe roczniki Studentów Europeistyki oraz przedstawicieli Samorządów Studentów CE i Europeistyki.

Witam dostojnych i szanownych Gości, Dziekanów, Dyrektorów jednostek ogólnouniwersyteckich, a także Kierowników jednostek administracji centralnej UW. Witam Naszych Gości i przyjaciół spoza UW.

Pozwolą Państwo, że przedstawię naszych szanownych Gości. Zarówno tych, którzy są obecni na sali, jak i tych którzy z powodu COVIDU zasiedli przed monitorami komputerów. LISTA GOŚCI

Witam wszystkich pracowników (obecnych i emerytowanych) Centrum Europejskiego UW. To zaszczyt i przyjemność kierować tak wspaniałym ZESPOŁEM. Tak proszę Państwa, nie przypadkowo używam słowa ZESPÓŁ. Bo to zespół ludzi, szanujących się wzajemnie i współpracujących ze sobą od lat tworzy CE, a nie poszczególni dyrektorzy czy dyrekcja. Dziękuję całemu Zespołowi za wytężoną pracę. Za pomysłowość, za energię i za cierpliwość!

Niestety część naszych Koleżanek i Kolegów z powodu pandemii nie może być tu dziś z Nami. Wiem jednak, że nas oglądają i z tego miejsca bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Pozdrawiam Prof. Milczarka, Prof. Czaplińskiego, Prof. Barburską, Dorotę Jurkiewicz-Eckert i Romana Żyłę. Trzymajcie się ciepło i zdrowo Kochani!

Szanowni i Dostojni Goście, Profesorowie, doktorzy, pracownicy administracji centralnej i CE, Studentki, Studenci Europeistyki pozwólcie, że po tym powitaniu, powiem kilka zdań. Swoje wystąpienie podzieliłem na 4 części: pandemia i jej wpływ na funkcjonowanie CE; skąd przyszliśmy, czyli historia CE w pigułce; jacy jesteśmy, czyli znaki szczególne CE i dokąd zmierzamy, czyli co chcemy osiągnąć w najbliższych 4 latach.

Na wstępie jednak pogratuluję bardzo mocno wszystkim Studentkom i Studentom I roku Europeistyki. Gratuluję, że udało się Wam dostać na Uniwersytet Warszawski – na najlepszą polską uczelnię. Możecie i powinniście być z siebie dumni. Gratuluję dobrego wyboru kierunku. Europeistyka to kierunek nowoczesny, innowacyjny i mam nadzieję, dającym Wam dużo wyzwań intelektualnych. To kierunek prowadzony przez dwie jednostki, od lat zajmujących się problematyką europejską: CE i WNPISM. Na zajęcia zapraszamy także wykładowców z innych Wydziałów, i innych Jednostek UW, jak np. z Wydziału Zarządzania, Prawa i Administracji czy Nauk Ekonomicznych.  Podczas tych studiów chcemy Wam pokazać Europę z różnych perspektyw, ukazując jej słabości i mocne strony; jej różnorodność i wielokulturowość, jej bogactwo historyczne, społeczne, polityczne i ekonomiczne.

Szanowni Państwo, Dostojni Goście, rozpoczynamy ten rok akademicki w trakcie trwającej pandemii. Od zajęć w trybie zdalnym, online. Bez możliwości wykładów i spotykania się z Wami bezpośrednio w salach wykładowych. To nie jest i nie będzie łatwe i dla Nas i dla Was. Proszę mi wierzyć, że wszystkim nam jak tu siedzimy brakuje tego bezpośredniego kontaktu. Rzeczywistości jednak nie zmienimy, ona jest taka jaka jest. Możemy się jednak z nią zmierzyć. I zmierzamy się z nią. Bez kompleksów, z pokorą, i wiarą, że to tylko na chwilę. Z tego miejsca chciałbym bardzo mocno podkreślić i zaznaczyć, jesteśmy przygotowani do pracy i prowadzenia zajęć w trybie zdalnym (online). Pandemia nie jest i nie będzie przeszkodą w osiąganiu przez nas coraz to lepszych wyników.

Szanowni Państwo, przed chwilą wspomniałem, że rok akademicki 2020/2021 to rok nietypowy z powodu panującej pandemii. Ale to także, a nade wszystko i to proszę Państwa zapamiętać, jest to początek naszego jubileuszu. Centrum Europejskie powstało decyzją Senatu UW w 1991 r. Jesteśmy jedną z najstarszych placówek akademickich w Polsce uczących i badających kwestie europejskie. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju CE jako samodzielnej jednostki UW. Dziękuję i chyle czoła przed wszystkim moimi poprzednikami, dyrektorami CE. Jeśli Państwo pozwolicie wymienię z nazwiskami ich wszystkich. Pierwszym dyrektorem Centrum Europejskiego UW był prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz. Następnie Centrum kierowali: prof. dr hab. Zofia Sokolewicz, prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, prof. dr hab. Dariusz Milczarek, dr hab. Bogdan Góralczyk. Bardzo się cieszę, że dwóch byłych dyrektorów CE jest dziś z Nami na sali. Panowie bardzo Wam dziękuję.

Szanowni Państwo, jeśli zapytacie mnie czym charakteryzuje się CE, to pozwolę sobie wskazać na 3 cechy, które od samego początku wyróżniają nas wśród innych jednostek i Wydziałów na UW.

Byliśmy, jesteśmy i będzie jednostką interdyscyplinarną – skupiającą: politologów, socjologów, prawników, ekonomistów, historyków, antropologów i wielu innych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

Byliśmy, jesteśmy i będziemy jednostką o silnym stopniu umiędzynarodowienia. Dotyczy to zarówno badań, jak i dydaktyki. Zrealizowaliśmy i realizujemy wiele projektów międzynarodowych. Mamy podpisane umowy o współpracy i wymianie akademickiej z ponad 30 najlepszymi uczelniami w UE. Współpracujemy także z uczelniami z Azji, i z Europy Wschodniej, zwłaszcza ukraińskimi.

Byliśmy, jesteśmy i będziemy zawsze blisko Studenta. Nasza specyfika jako małej jednostki pozwala Nam dokładnie znać naszych studentów, z imienia i nazwiska. Nie są oni tylko i wyłącznie kolejnym numerem w indeksie. W wielu przypadkach znamy ścieżkę kariery naszych absolwentów, wiemy w jakich instytucjach pracują. Naszą dumą jest sprawnie działający Samorząd Studentów, dziś w dwóch odsłonach jako Samorząd CE i Samorząd Europeistyki.

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci dzisiejsza inauguracja to początek Waszej intelektualnej przygody, ale to także początek naszej 4-letniej kadencji jako dyrekcji CE. Zawsze wierzyłem, wierzę i będę wierzył w potencjał, wiedzę, doświadczenie i umiejętności osób pracujących w CE UW. Dlatego uważam, że stać nas na ambitny program działania. Program, który utrwali pozycję CE jako silnej, wielodyscyplinarnej i unikatowej jednostki ogólnouniwersyteckiej, z mocną dydaktyką i badaniami na wysokim poziomie.

Wśród wielu celów, jakie stawia sobie nowa dyrekcja są m.in.

  • Publikacje w wysoko punktowanych czasopismach i wydawnictwach oraz aktywny udział pracowników CE w programie IDUB.
  • Chcemy, by nasi wszyscy pracownicy osiągnęli wysokie oceny w bieżącym okresie parametrycznym.
  • Będziemy dążyć do osiągnięcia najwyższej oceny PKA („doskonały kierunek”). Mówiąc inaczej chcemy powalczyć o najwyższe podium. Wiemy, że stać nas na to.
  • Będziemy dążyć by nasze czasopismo „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”, którego redaktorem naczelnym jest Pan doc. Artur Adamczyk dostało się do bazy SCOPUS i Web of Science.
  • Chcemy rozwijać i wzmacniać współpracę z innymi Wydziałami i Jednostkami Ogólnouniwersyteckimi UW, tak w zakresie dydaktyki, jak i badań. Już teraz współpracujemy z WNPiSM, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW oraz z Wydziałem Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

Szanowni Państwo, kończąc moje wystąpienie, chciałbym wszystkim Wam życzyć siły, zapału i wytrwałości. A Wam dodatkowo Studenci, zwłaszcza I roku Europeistyki, ciekawości świata i niech ta ciekawość świata pozowali Wam nadać przyszłości całkiem nowy wymiar. Miejcie marzenia i je realizujecie. My Wam w tym będziemy pomagać.

Dr hab. Kamil Zajączkowski

Dyrektor

Centrum Europejskiego UW