Grant NCBR dla doc. A. Ogonowskiej

17 grudnia 2018

Facebooktwittergoogle_plus

Gratulujemy doc. Annie Ogonowskiej uzyskania grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla projektu „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” w wysokości ok. 950 tys. zł.

Na liście „Trzecia Misja Uczelni” znalazło się łącznie 7 projektów zgłoszonych przez wydziały Uniwersytetu Warszawskiego:

  • „Fizyka – pasja – społeczeństwo”, Wydział Fizyki;
  • „Zobaczyć świat oczami geografa. Opracowanie programów kształcenia i organizacja zajęć terenowych i kameralnych dla uczniów realizujących podstawę programową z geografii w szkole podstawowej”, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
  • „Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego”, Wydział Neofilologii;
  • „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”, Centrum Europejskie Uniwersytety Warszawskiego;
  • „Młody projektant”, Wydział Pedagogiczny;
  • „Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego”, Wydział Nauk Ekonomicznych;
  • „Uniwersytet Przyszłości – innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów w zakresie nauk społecznych”, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

„Trzecia Misja Uczelni” to program NCBR skierowany do szkół wyższych, którego celem jest finansowanie oferty zajęć rozwijających kompetencje przydatne na rynku pracy, ale także w życiu codziennym. Działania te mogą być podejmowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub jednostkami samorządu terytorialnego. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W tym roku dofinansowanie uzyskało 211 projektów, a jego łączna wartość to ponad 173,2 mln zł. Z oferty przygotowanych kursów i szkoleń skorzysta co najmniej 30 tysięcy osób w całej Polsce.

Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/projekty-uw-z-dofinansowaniem-w-konkursie-trzecia-misja-uczelni/