Habilitacja dra Kamila Zajączkowskiego

Z przyjemnością informujemy, że 30.06.2020 r. Rada Naukowa Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji naszemu koledze, drowi Kamilowi Zajączkowskiemu. Składamy mu gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!!!