II Kongres Europeistyki – zachęcamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia!

26 września 2017

Facebooktwittergoogle_plus

Art

Prof dr hab. Dariusz Rosati (poseł do PE) o ważnej roli Unii Europejskiej.

Opublikowany przez II Ogólnopolski Kongres Europeistyki na 28 września 2017

W dniach 26-28 września odbył się II Kongres Europeistyki! Wydarzenie współorganizowane przez Centrum, gdzie omawiane były bieżące zagadnienia dotyczące UE, a tematem przewodnim było „Państwo w Unii Europejskiej”. Kongres miał miejsce na Uniwersytecie Szczecińskim.

Wydarzenie przyciągnęło znamienitych gości. JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk przywitał gości specjalnych oraz uczestników i słuchaczy II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki w Auli Kongresowej Uniwersytetu Szczecińskiego. Mowę inauguracyjną wygłosili między innymi: Prezydent Andrzej Duda, oraz Wicemarszałek Sejmu RP Joachim Brudziński. Gościem specjalnym była również Pani Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska. Wydarzenie zgromadziło dziesiątki badaczy i badaczek integracji europejskiej ze wszystkich najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Wśród nich nie zabrakło również zespołu Centrum Europejskiego, którzy aktywnie i licznie uczestniczyli w obradach, prezentując wyniki swoich badań, biorąc udział w dyskusjach.

Referaty i panele z udziałem członkiń i członków zespołu CE:

  • II Panel plenarny „Nowe tendencje metodologiczne w studiach europejskich” – panelista dr hab. Wojciech Gagatek (CEUW)
  • III Panel plenarny „Przyszłość państwa w Unii Europejskiej” – panelista prof. dr hab. Bogdan Góralczyk (CEUW)
  • Blok panelowy: Globalna strategia UE a polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE – oczekiwania, rzeczywistość, słabości i braki – panelista dr Kamil Zajączkowski

Ponadto w dyskusjach panelowych i debatach udział wzięli:
– dr Anna Ostrowska, 
– dr Artur Adamczyki,
– dr hab. Danuta Chmielowska,
– dr Anna Ogonowska,
– dr hab. Dariusz Milczarek, prof. UW,
– dr Olga Barburska,
– dr hab. Marta Grabowska, prof. UW,
– dr Małgorzata Pacek,
– mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z programem konferencji.

Link do strony Kongresu zawierającej aktualne informacje dot. wydarzenia – http://kongreseuropeistyki.whus.pl/

Opublikowany przez II Ogólnopolski Kongres Europeistyki na 26 września 2017

 

Z radością i dumą informujemy, że podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki, dr Joanna Dyduch otrzymała nagrodę…

Opublikowany przez Katedra Studiów Europejskich Uniwersytet Wrocławski na 29 września 2017

 

Kunsztowna muzyka łagodzi obyczaje. Po burzliwych obradach nadszedł czas na część kulturalną. Pani Dziekan Wydziału…

Opublikowany przez II Ogólnopolski Kongres Europeistyki na 26 września 2017

 

 

Wszystkie materiały pochodzą z profilu II Kongresu Europeistyki.