Zaznacz stronę

Jakość kształcenia 2020-2024

Rada Dydaktyczna dla kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie

 1. dr Karolina Boiret
 2. dr Agnieszka Chmielewska (przedowdnicząca)
 3. dr Justyna Godlewska-Szyrkowa
 4. dr Anna Ogonowska
 5. dr Anna Ostrowska
 6. dr hab. Piotr Tosiek
 7. prof. dr hab. Jacek Wojnicki
 8. dr Kamil Zajączkowski
 9. Marcin Anotosiak
 10. Weronika Frąckiewicz
 11. Jacek Jazgarski
 12. Aleksandra Małyszko
 13. mgr Amanda Dziubińska

ZARZĄDZENIE NR 206 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 217 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-21

UCHWAŁA NR 14 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim

UCHWAŁA NR 26 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących trybu i standardów dokonywanej przez studentów i doktorantów ewaluacji procesu kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

UCHWAŁA NR 5/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW EUROPEISTYKA I EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku europeistyka

UCHWAŁA NR 6/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW EUROPEISTYKA I EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku europeistyka – studia europejskie

Uchwała nr 7/2020 Rady Dydaktycznej dla kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku europeistyka

Uchwała nr 8/2020 Rady Dydaktycznej dla kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku europeistyka – studia europejskie