Jakość kształcenia 2020-2024

Rada Dydaktyczna dla kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie

 1. dr hab. Olga Barburska
 2. dr Agnieszka Chmielewska (wiceprzewodnicząca)
 3. dr hab. Justyna Miecznikowska (przewodnicząca)
 4. dr Jadwiga Nadolska
 5. dr Anna Ogonowska
 6. dr Anna Ostrowska
 7. dr Małgorzata Pacek
 8. dr hab. Maciej Raś
 9. dr hab. Piotr Tosiek
 10. prof. dr hab. Jacek Wojnicki
 11. Weronika Frąckiewicz
 12. Lidia Ożgo
 13. Magdalena Pencak
 14. Zuzanna Około-Kułak
 15. mgr Cezary Golędzinowski

ZARZĄDZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 206 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 217 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-21

UCHWAŁA NR 14 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim

UCHWAŁA NR 26 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących trybu i standardów dokonywanej przez studentów i doktorantów ewaluacji procesu kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

Więcej informacji o Radzie Dydaktycznej patrz https://wnpism.uw.edu.pl/o-wydziale/informacje-o-wnpism/rada-dydaktyczna/

UCHWAŁA NR 1/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW EUROPEISTYKA I EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady dydaktycznej dla kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie

UCHWAŁA NR 2/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW EUROPEISTYKA I EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKI z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021

UCHWAŁA NR 3/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW EUROPEISTYKA I EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku europeistyka

UCHWAŁA NR 4/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW EUROPEISTYKA I EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok 2021/2022 dla kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie

UCHWAŁA NR 5/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW EUROPEISTYKA I EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku europeistyka

UCHWAŁA NR 6/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW EUROPEISTYKA I EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku europeistyka – studia europejskie

Uchwała nr 7/2020 Rady Dydaktycznej dla kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku europeistyka

Uchwała nr 8/2020 Rady Dydaktycznej dla kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku europeistyka – studia europejskie

UCHWAŁA NR 9/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW EUROPEISTYKA I EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie korekty minimum programowego dla studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020

 

UCHWAŁA NR  12/2021 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW EUROPEISTYKA, EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku europeistyka – studia europejskie